25 พ.ค. 2567 91 0

ดีเคเอสเอช เดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพคนไทย ประกาศแผนยุทธศาสตร์ผลักดัน Digital Transformation เต็มรูปแบบ

ดีเคเอสเอช เดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพคนไทย ประกาศแผนยุทธศาสตร์ผลักดัน Digital Transformation เต็มรูปแบบ

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตของการดูแลสุขภาพคนไทยด้วยการยกระดับการบริหาร และดำเนินงานสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยกความสำเร็จของโรงพยาบาลศิริราชเป็นต้นแบบ เตรียมพร้อมรับมือความต้องการด้านสุขภาพในอนาคต

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก เผยความพร้อมในการผลักดัน Digital Transformation สู่ระบบบริการสาธารณสุขไทย เพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต โดยเฉพาะสถานการณ์สังคมสูงวัยและบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลศิริราชเป็นต้นแบบความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการบริหารจัดการสุขภาพแบบครบวงจร

ในขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเร็วที่สุดในโลก พร้อมกับภาวะของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เพิ่มสูงขึ้น และความพยายามในการจัดการระบบสาธารณสุขเนื่องจากปริมาณบุคลากรที่มีจำกัดและภาระหน้างาน ทำให้ความสำคัญของ Digital Transformation จึงมีบทบาทชัดเจนยิ่งขึ้น ดีเคเอสเอช มุ่งมั่นที่จะลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้ป่วยโดยรวม ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้น โซลูชันนวัตกรรมที่ ดีเคเอสเอช นำมาใช้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย และบรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

การผลักดันให้เกิด Digital Transformation ในระบบบริการสาธารณสุข นำมาซึ่งอรรถประโยชน์ มากมาย ตั้งแต่การดำเนินงานที่ราบรื่นไปจนถึงประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น ซึ่ง ดีเคเอสเอช มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวโครงการและนำเสนอความคิดริเริ่มต่างๆ อันมีเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมวงการดูแลสุขภาพให้กับคนไทย สำหรับความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการดิจิทัลโซลูชันของระบบจัดซื้อและชำระเงิน ซึ่งเป็นมาตรการที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทำธุรกรรม

ผศ.นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ ดีเคเอสเอช ในครั้งนี้ได้ส่งเสริมและผลักดันระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัลซึ่งเอื้ออำนวยให้การทำธุรกรรมมีความเชื่อมโยงและคล่องตัวมากขึ้นทั้งในด้านความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนที่เหมาะสม ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการต่อยอดให้กับองค์กร เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ และสนับสนุนบริการจากภาครัฐฯ โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งการบูรณาการเทคโนโลยีและข้อมูลในระบบการชำระเงินทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”


แพทริค แกรนเด รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราภูมิใจที่สามารถครองตำแหน่งพันธมิตรด้านการขยายตลาดการดูแลสุขภาพอันดับหนึ่งในประเทศไทย ทั้งในด้านยาและเวชภัณฑ์ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการสุขภาพของประเทศ โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับโรงพยาบาลศิริราชแสดงถึงความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของ ดีเคเอสเอช ในการผลักดัน Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะปูทางไปสู่ระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนยิ่งขึ้น”


ภรณี ดาลิลีโอ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการเงินประเทศไทย กล่าวว่า “โซลูชันการชำระเงินดิจิทัลที่เรานำเสนอในวันนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำธุรกรรมทางการเงินและการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ดีเคเอสเอช ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในทุกด้านของการให้บริการด้านสุขภาพ นำมาซึ่งคุณภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย”

ดีเคเอสเอช ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมและความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ของการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคน ด้วยการเดินหน้าพัฒนาดิจิทัลโซลูชันและสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับวงการสุขภาพของประเทศไทย


บุคคลในภาพ (จากซ้าย-ขวา)

1. วรพงษ์ สุรชัยกุลวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส Supply Chain Management หน่วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด

Mr. Vorrapong Surachaikulwattana, Senior Director, Supply Chain Management, Healthcare, DKSH Thailand

2. ภรณี ดาลิลีโอ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการเงินประเทศไทย บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด

Ms. Poranee D'alelio, Vice President, Country Finance, DKSH Thailand

3. ผศ.นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Asst. Prof. Somkiat Arronpruksakul, Deputy Dean of Assets and Inventory, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

4. เทเรซ่า วอลเซอร์ ผู้อำนวยการฝ่าย eCommerce Incubation บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด

Ms. Teresa Walser, Director, eCommerce Incubation, DKSH Thailand

5. แพทริค แกรนเด รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด

Mr. Patrik Grande, Vice President, Business Unit Healthcare, DKSH Thailand