21 พ.ค. 2567 2,763 25

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2567

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2567

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2567 แล้วเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา สำหรับปริมาณฝนโดยรวมใกล้เคียงปีที่แล้ว ปลาย พ.ค.-กลาง มิ.ย. มีฝนเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่อง เดือน ส.ค.-ก.ย. ฝนตกชุกหนาแน่น อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-2 ลูก ต่อมากลาง มิ.ย.-กลาง ก.ค. จะเป็นช่วงที่ฝนตกน้อย คาดประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดฤดูฝนกลาง ต.ค. ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลาง ม.ค. 68


กรรวี  สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “กรมอุตุนิยมวิทยา” เปิดเผยว่าประเทศไทยสิ้นสุดฤดูร้อนและเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตามเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ 1) ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ และต่อเนื่อง 2) ทิศทางลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ และ 3)  ลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ 10 กิโลเมตร เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก 


สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม ทั้งนี้ คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จำนวน 1-2 ลูก มีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคาดการณ์ปริมาณฝนรวมปีนี้ใกล้เคียงค่าปกติและใกล้เคียงปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าค่าปกติร้อยละ 1 ในช่วงเริ่มต้นฤดูจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ต่อมาช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง อาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานได้

ทั้งนี้ ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

21 พฤษภาคม 2567