9 พ.ค. 2567 573 2

NT ผสาน OKMD ดันนวัตกรรม AI และดิจิทัล รองรับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ

NT ผสาน OKMD ดันนวัตกรรม AI และดิจิทัล รองรับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด  (มหาชน) หรือ NT และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน        เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง โดย NT จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการความรู้สมัยใหม่ของ OKMD เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงกิจกรรมและโครงการที่มีมูลค่าในอนาคต


ทั้งนี้ เบื้องต้นจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทาง พร้อมนำองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทั้งในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและ AI รวมถึงนำทรัพยากรที่มีมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ OKMD สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีในวาระที่ OKMD ครบรอบ 20 ซึ่งได้มีการจัดงาน 20 years of Thailand Knowledge Creation: Past and Future พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการเสวนา 20 years of Thailand Knowledge Creation โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ


#NT #NTxOKMD #NationalTelecom #บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ #ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม