8 พ.ค. 2567 6,094 1

'ประเสริฐ' สั่งการ 'กรมอุตุฯ' เกาะติด พายุฤดูร้อน ลดผลกระทบประชาชน

'ประเสริฐ' สั่งการ 'กรมอุตุฯ' เกาะติด พายุฤดูร้อน ลดผลกระทบประชาชน

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน กระทรวงดีอีในฐานะควบคุมดูแลกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ร่วมหารือกับนางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับประชาชน โดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสภาพอากาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันหากเห็นว่าสถานการณ์อาจมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ให้แจ้งประชาชนทราบอย่างทันท่วงที เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ เช่น กรณีพายุฤดูร้อน กรณีเกิดเหตุฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งกรณีดัชนีความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชน และหากมีเหตุรุนแรงที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชนให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที เช่น การเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย เป็นต้น


"ปัจจุบันสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง ดังนั้นตนจึงสั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ แนะนำข้อมูลความรู้และขั้นตอนการเตรียมรับมือสถานการณ์ให้กับประชาชน ทั้งกรณีของพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เช่นเดียวกันกรณีของเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง และรับฟังข้อมูลการเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ประเสริฐ กล่าว