3 พ.ค. 2567 158 0

ETDA จัดแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจา 'Moot Court Competition 2024' ภายใต้ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ETDA จัดแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจา 'Moot Court Competition 2024' ภายใต้ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ดด้า) เปิดตัวกิจกรรม e-TRANSACTION LAW MOOT COURT COMPETITION 2024  ชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสายกฎหมาย ไม่จำกัดสถาบันและชั้นปี ร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท พร้อมโอกาสในสายอาชีพนักกฎหมายยุคใหม่! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ที่ https://bit.ly/3xIvVOZ 


ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนการทำกิจกรรมตลอดจนธุรกรรมในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นทั้งการสื่อสาร การทำธุรกรรมการเงิน การซื้อขายผ่านออนไลน์ ด้วยความง่าย และสะดวกนี้ อาจทำให้หลายคนไม่ทราบว่า หลายสิ่งที่เรากำลังทำผ่านทางออนไลน์นั้น มีผลทางกฎหมาย และมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายได้ จากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า คดีความที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และส่งผลมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 ถึง 10 ก.พ. 2567 พบคดีที่มีการแจ้งความมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการไม่เป็นขบวนการ 181,565 เรื่อง มูลค่าความเสียหาย 2,605 ล้านบาท 2. หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน 55,624 เรื่อง มูลค่าความเสียหาย 6,996 ล้านบาท 3. หลอกให้กู้เงิน 47,422 เรื่อง มูลค่าความเสียหาย 2,156 ล้านบาท 4.หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 36,318 เรื่อง มูลค่าความเสียหาย 20,001ล้านบาท และ 5.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ (Call Center) 29,741 เรื่อง มูลค่าความเสียหาย 7,546 ล้านบาท เป็นต้น ประกอบกับการทำธุรกรรมต่างๆ ทางออนไลน์ ได้มีกฎหมายเฉพาะด้านรองรับ นั่นคือ “กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ดังนั้น ETDA ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยผลักดันการดำเนินงานเพื่อการบังคับใช้ตามกฎหมายธุรกรรมฯ รวมไปถึงบทบาทการเป็น Regulator ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล ผนวกกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ผ่านทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่สำคัญ การมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ (Standard & Best practice) ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิบนโลกดิจิทัลแก่ประชาชนคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญ อย่าง นิสิต นักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในสายงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ETDA จึงได้จัด กิจกรรมการแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ หรือ ‘e-TRANSACTION LAW MOOT COURT 2024’ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในสายกฎหมาย ได้มีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน ผ่านการแข่งขันในรอบต่างๆ อย่างเข้มข้น โดยได้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้โอกาสเข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ (Workshop) โดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านจากหลากหลาย หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางอาชีพการเป็นนักกฎหมายยุคดิจิทัลในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 


การแข่งขันจะแบ่งเป็น 4 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 (ภายใน 24 มิ.ย. 2567) แข่งขัน “สรุปย่อคําแถลงการณ์” ตามโจทย์การแข่งขันที่กําหนด เพื่อคัดให้เหลือ 8 ทีม สำหรับไปแข่งใน รอบที่ 2 (19 ก.ค. 2567) การแข่งขัน “การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อคัดให้เหลือ 4 ทีม เพื่อไปแข่งใน รอบที่ 3 (1 ส.ค. 2567) การแข่งขัน “การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” ในรูปแบบออนไซต์  เพื่อคัดให้เหลือ 2 ทีมสุดท้าย สู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 4 (2 ส.ค. 2567) ที่จะเป็นการแข่งขัน “การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” ในรูปแบบออนไซต์  ซึ่งทีมผู้เข้าแข่งขันไม่เพียงได้มีสิทธิลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท จาก ETDA เท่านั้น แต่ยังจะได้รับโอกาส และประสบการณ์ดีๆ อีกมากมาย อาทิ การแสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศ, การ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโอกาสในการเข้าร่วมฝึกงานหรือทำงานกับหน่วยงานเฉพาะด้านในอนาคต เป็นต้น


การแข่งขันนี้เปิดโอกาสสำหรับ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสายกฎหมาย ไม่จำกัดสถาบันและชั้นปี อย่ารอช้า รีบรวมทีม จำนวน 2-3 คน สมัครกับ ETDA เพื่อร่วมการแข่งขัน ‘e-Transaction Law Moot Court Competition 2024’ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3xIvVOZ  ทีมที่สมัครและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่ ETDA กำหนดจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เพื่อรับโจทย์เตรียมการแข่งขันรอบที่ 1 สามารถติดตามรายละเอียดคุณสมบัติของทีมผู้เข้าเเข่งขัน รายละเอียดรางวัลเพิ่มเติม และความคืบหน้าตลอดกิจกรรม ได้ที่เพจ MEiD : https://www.facebook.com/meid.thailand/