30 มี.ค. 2567 90 0

Acer คว้า 2 รางวัล สุดยอดแบรนด์ 2024 Thailand’s Most Admired Brand และ บริษัทที่น่าเชื่อถือ 2023-2024 Thailand's Most Admired Company

Acer คว้า 2 รางวัล สุดยอดแบรนด์ 2024 Thailand’s Most Admired Brand  และ บริษัทที่น่าเชื่อถือ 2023-2024 Thailand's Most Admired Company

Acer ชูความเป็นผู้นำนวัตกรรมไอที คว้า 2 รางวัล สุดยอดแบรนด์ 2024 Thailand’s Most Admired Brand และ บริษัทที่น่าเชื่อถือ 2023-2024 Thailand's Most Admired Company


บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด รับรางวัล 2024 Thailand’s Most Admired Brand และ 2023-2024 Thailand's Most Admired Company จากนิตยสารแบรนด์เอจ โดยในปีนี้ เอเซอร์ ยังครองอันดับหนึ่งในการเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มธุรกิจไอที และแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ในหมวดผลิตภัณฑ์ IT และดิจิทัล กลุ่มคอมพิวเตอร์พกพา


นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ โดยกล่าวว่า ทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับถือเป็นการยืนยันความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการจนได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัล 2024 Thailand’s Most Admired Brand ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 14 และรางวัล 2023-2024 Thailand's Most Admired Company ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 5 เอเซอร์ขอขอบคุณผู้บริโภคที่มอบความเชื่อมั่นและไว้วางใจด้วยดีตลอดมา เอเซอร์ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเอเซอร์ต่อไป