26 มี.ค. 2567 434 18

นายกฯ ยินดีกับหน่วยงานที่รับรางวัล PM Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 หนุนพัฒนากำลังคนไซเบอร์ไทย

นายกฯ ยินดีกับหน่วยงานที่รับรางวัล PM Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 หนุนพัฒนากำลังคนไซเบอร์ไทย

วันนี้ (26 มีนาคม 2567) ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สกมช. เข้าพบ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 (Prime Minister Awards) โดยนำตัวแทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 ประเภทหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Regulator) ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2. Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 ประเภทศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Sectoral CERT) ได้แก่ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม 3. Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 ประเภทหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 5.Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ6.Cybersecurity Supporting Awards 2023 หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ได้แก่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งผู้ชนะจากรายการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 และ Woman Thailand Cyber Top Talent 2023 เข้าร่วมถ่ายภาพที่ระลึกในการนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาส่งเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งแสดงความชื่นชมเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Cyber Top Talent และขอให้มีการพัฒนาต่อยอดต่อไป พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
โดยสนับสนุนการกำกับ ดูแล ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ของไทยให้ทัดเทียมสากล