14 มี.ค. 2567 113 0

LG จัดกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนวัดคลองโคน สมุทรสงคราม พร้อมมอบสนามเด็กเล่น Life’s Good Playground

LG จัดกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนวัดคลองโคน สมุทรสงคราม พร้อมมอบสนามเด็กเล่น Life’s Good Playground

พร้อมส่งมอบเครื่องปรับอากาศมูลค่า 95,790 บาท

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. ซองฮัน จอง กรรมการผู้จัดการ ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการทาสีโรงเรียน สนามกีฬา ส่งมอบเครื่องเล่นให้แก่เด็กนักเรียน และมอบเครื่องปรับอากาศ 48,000 BTU มูลค่า  95,790 บาท ให้แก่ โรงเรียนวัดคอลงโคน โดยมีนายพงศธร ลิมปาวิภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโคน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนไทย ในจังหวัดสมุทรสงคราม


บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมพลังจิตอาสาจากพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนวัดคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการทาสีอาอาคาร ทาสีโต๊ะเรียนและปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอลและทาสีเพิ่มสีสันให้กับพื้นสนามที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบ Unplug Coding ซึ่งเป็นการเรียนการสอน Coding แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถม ให้ได้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการส่งมอบเครื่องเล่น Life’s Good Playground ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศมูลค่า 95,790 บาท ให้กับทางโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนมีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง จากอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ช่วยส่งเสริมความสนุกและความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดที่สนับสนุนเรื่อง Playground รวมไปถึงการได้รับคุณภาพอากาศที่ดีจากผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชั้นนำ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนสามารถใส่ใจกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในพื้นที่ตามแนวคิดเรื่อง Life’s Good ของแอลจี


มร. ซองฮัน จอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนวัดคลองโคนและการพัฒนาสนามเด็กเล่น ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยพนักงานของแอลจี ประเทศไทย ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบโจทย์ความมุ่งมั่นของแอลจีในการสนับสนุนเรื่องการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีตามพันธกิจ Life’s Good ของแอลจี และการสนับสนุนพัฒนาการของเยาวชนในประเทศไทยด้วยการเล่นอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดเรื่อง Playground กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานแอลจีกว่า 30 คน รวมทั้งดีลเลอร์ร้านวงอนันต์เซลล์แอนด์เซอร์วิสของแอลจี พร้อมกันนี้ แอลจียังได้มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของเราให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคน เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยที่จะเป็นพลังสำคัญในอนาคต ผ่านการส่งมอบคุณภาพอากาศที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย”

การจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนวัดคลองโคนในครั้งนี้ แอลจีได้มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศรุ่น ZPNQ48GT3A0 48,000 BTU มูลค่า 95,790 บาท ให้แก่เหล่าคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนวัดคลองโคน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ตามสโลแกน Life’s Good และมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทให้แก่เหล่าเด็กนักเรียน ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแอลจี ประเทศไทย ที่ต้องการจะจัดทำโครงการตอบแทนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 โครงการ


งนี้ ในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา แอลจี ประเทศไทย ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศชั้นนำระดับโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยดูแลสุขภาพเยาวชนไทยและในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอาจมีความเปราะบางต่อปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนาด 0.025 ไมครอน (PM2.5) โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และบางพื้นที่ในกัมพูชา และสปป.ลาว ที่กำลังเผชิญกับปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่องทุกปี แอลจีจึงริเริ่มโครงการบริจาคกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของแอลจีที่สามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน  และอากาศที่ไร้มลพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมหลายล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง จากคุณภาพอากาศที่ดี และสามารถใส่ใจกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศในอนาคต