13 มี.ค. 2567 558 6

ไปรษณีย์ไทย จับมือ SAM ชูบริการ 'โพสต์แมน คลาวด์' ดึงพี่ไปรฯ ลุยสำรวจทรัพย์สินรอขาย NPA ปี 67 ทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทย จับมือ SAM ชูบริการ 'โพสต์แมน คลาวด์' ดึงพี่ไปรฯ ลุยสำรวจทรัพย์สินรอขาย NPA ปี 67 ทั่วประเทศ

ริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำจุดแข็งเครือข่ายพี่ไปรฯ ผู้เชี่ยวชาญทุกพื้นที่ตัวจริง เดินหน้าสำรวจทรัพย์สินรอขายทั่วประเทศให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM ภายใต้บริการ Postman Cloud โดยใช้เครือข่ายเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่อยู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลอย่างผู้รู้จริง ซึ่งจะลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งบริการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ SAM  ที่มีจำนวนมากและกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


นเรศ  ไชยวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยเดินหน้าดึงศักยภาพของพี่ไปรฯ หรือเจ้าหน้าที่นำจ่ายกว่า 25,000 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าถึงทุกพื้นที่ ให้บริการสำรวจทรัพย์สินให้กับ SAM ทำให้การบริหารจัดการสินทรัพย์ทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ภายใต้บริการ Postman Cloud ในการให้บริการตอบโจทย์ความต้องการของพันธมิตรในรูปแบบของเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่กระจายอยู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ ทั้งการเก็บข้อมูล และสำรวจทรัพย์สินทุกประเภท เหมาะสำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเก็บข้อมูลทรัพย์สิน เก็บเอกสารสำคัญจากลูกค้า รวมทั้งสำรวจ จัดเก็บข้อมูลเฉพาะพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนชั้นนำของไทย


ด้าน สุรงค์ สุวรรณวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  หรือ SAM กล่าวเพิ่มเติมว่า SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงิน และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) อีกทั้งยังมีภารกิจสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ซึ่งความร่วมมือระหว่าง SAM และ ปณท ในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ SAM  ซึ่งมีจำนวนมากและกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ

การนำความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงทุกพื้นที่ของไปรษณีย์ไทยมาช่วยสำรวจทรัพย์ NPA ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภารกิจในการบริหารสินทรัพย์ของ SAM ได้อย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุด คือ บุรุษไปรษณีย์มีความรู้ความชำนาญในการเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วไทย ซึ่งเป็นจุดแข็งของไปรษณีย์ไทย ที่ใคร ๆ ก็สู้ไม่ได้” สุรงค์ฯ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวระหว่าง ไปรษณีย์ไทย และ SAM ถือเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งสองหน่วยงาน โดยนำร่องจากการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สำหรับหน่วยงานที่สนใจใช้บริการในรูปแบบดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาระบบไปรษณีย์ โทร. 0 2831 3415ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

X : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel