11 มี.ค. 2567 97 0

AWS จับมือ MORENA เอาใจน้องหมาแมว จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ การันตีรางวัลจากต่างประเทศ ผ่านตู้ Mewre Vending Machine

AWS จับมือ MORENA เอาใจน้องหมาแมว จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ การันตีรางวัลจากต่างประเทศ ผ่านตู้ Mewre Vending Machine

ปัจจุบันตัวเลขอัตราการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์ อาหารเสริมสัตว์  โรงพยาบาลสัตว์พรีเมี่ยม หรืออื่นๆ มีมูลค่าสูงมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูแลน้องแมว น้องหมา เหมือนเลี้ยงลูกตัวเอง จนเกิดเป็น Pet Humanization หรือความต้องการหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง แต่ที่มากไปกว่ามูลค่าการเติบโตของตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะด้านอาหารสัตว์ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญด้านโภชนาการอาหาร จนทำให้เกิดสิ่งที่ตามมาคือมูลค่าการใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยงในตลาดเพิ่มมากขึ้น เจ้าของยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตนมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับช่องทางการทำธุรกิจสร้างผลกำไรจากตลาดอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สินค้าเพื่อน้องหมาแมวและสัตว์เลี้ยง หากมีการเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และมีคุณประโยชน์สูง ยิ่งเป็นตัวเร่งในการสร้างมูลค่าการเติบโตทางธุรกิจให้แก่เจ้าของธุรกิจอย่างก้าวกระโดด จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาตู้ Vending Machine และ บริษัท โมริน่าโซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท สตาร์ทอัพของ Animal health & Agricultures Technology ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการนำนวัตกรรมสินค้าที่ผ่านการวิจัยด้านสินค้าอุปโภค บริโภคของน้องหมา แมว ที่ได้รางวัลการันตีจากต่างประเทศ เช่น น้ำดื่ม,นมอัดเม็ดและแชมพู มาจำหน่ายสินค้าผ่านตู้ Mewre Vending Machine ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ชาญฉลาด เพื่อส่งต่อสินค้าคุณภาพให้แก่น้องหมาแมวเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง ทั้งสาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์ (Central Eastville) และ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และอีก 18 สาขา กระจายทั่วกรุงเทพภายในปี 2567 นี้


กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร CEO - Founder บริษัท โมริน่าโซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า “โมริน่า โซลูชั่นส์ เป็นบริษัทที่ได้รับการร่วมทุนจาก สวทช. ,ยิบอินซอย และ จันวาณิชย์ และบริษัทเราเองทั้งทำงานวิจัย Research และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้งานทีมงานวิจัยของบริษัทเอง รวมถึงมีพันธมิตรทั้งมหาวิทยาลัย และภาคราชการ ไม่ว่าจะเป็น สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุน ในการทำงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Innovation เราเองเป็นบริษัทที่ทำงานวิจัยพร้อมกับทำด้านการตลาด สนับสนุน SME ขนาดเล็กขนาดกลางรวมถึงขนาดใหญ่ เป็น Backup Research รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น Innovation ให้กับน้องหมา น้องแมว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราผลักดันขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทางด้านสัตว์ คือ น้ำดื่มสำหรับน้องหมาและน้องแมว ซึ่งเป็นน้ำดื่มสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากประเทศฝรั่งเศส รวมถึงได้รับรางวัลจากประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริม รวมถึงเครื่องสำอาง ที่สร้างกลิ่นหอมติดตัวทนนานให้น้องหมาและน้องแมว เป็นเวลา 7 วันถึง 14 วัน


เนื่องจากบ้านเราเลี้ยงสัตว์น้องหมาและน้องแมว เป็นปริมาณที่สูงมาก น้องหมากับน้องแมวเราเลี้ยงเป็น Pet Humanization เราเลี้ยงแบบเหมือนญาติ การให้อาหารน้องหมาและน้องแมว เราให้อาหารที่เป็นสำเร็จรูปมากกว่า เพราะฉะนั้นจึงมี Pain Point ว่าน้องดื่มน้ำได้น้อยลง เมื่อเลี้ยงน้องไปสักระยะหนึ่ง 5-6 ขวบ จะเริ่มมีปัญหาเรื่องขาดน้ำ และปัญหาโรคนิ่วโรคไตตามมา วันนี้เราเห็นปัญหาทั่วโลกเราจึงพัฒนา Research งานวิจัยขึ้นมาประมาณ 4 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบรับดีมากเรามีลูกค้าในประเทศ และ ต่างประเทศ


กระทั่งเรามีโอกาสทำงานร่วมกันกับ AWS ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการทำตู้ Vending Machine อันดับต้นของประเทศไทย และเราก็เป็นบริษัทที่ทำด้าน Innovation Research & development product ที่เป็น Pet Humanization อันดับต้นของประเทศไทยเหมือนกัน เราจึงออกผลิตภัณฑ์มาทั้งเป็น น้ำดื่ม ทั้งน้องหมาและน้องแมว มีทั้งกลิ่นปลาแซลมอน กลิ่นปลาทะเล รวมไปถึงแชมพู ผงโรยสำหรับน้องหมาและน้องแมว ให้มีความอยากอาหารมากขึ้น น้องที่กินยากก็จะกินได้ง่ายขึ้น น้ำดื่มสำหรับน้องหมา ช่วยในเรื่องป้องกันนิ่วแล้วยังช่วยในเรื่องขจัดกลิ่นปาก นอกจากนี้ยังมีนมอัดเม็ด สำหรับน้องแมวและน้องหมา ที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์ซึ่งเราไม่มีการเติมน้ำตาล เพราะหวานจากธรรมชาติจริงๆ น้องแมวน้องหมาทานได้เสริมแคลเซียมด้วย เสริมกระดูกต่างๆ


ปัจจุบันพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนช่องทางการสั่งของ ที่เน้นเรื่องความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็น opportunity ว่าตู้ Vending Machine ว่าเป็น opportunity ในช่องทาง Marketing ของคนรุ่นใหม่ ที่มีการเปลี่ยนส่งผ่านทางเทคโนโลยี เชื่อว่าคนที่มากดตู้ Vending Machine ของเราวันนี้ ต้องเป็นคนที่ Innovative เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้า เขาจะดูแลน้องหมาและน้องแมวอย่างดี


ในปีนี้เราจะขยายการตั้งตู้ Mewre Vending Machine ร่วมกับ AWS ไม่ต่ำว่า 20 จุด ตามหัวเมืองใหญ่ๆ และ ปริมณฑล ที่เรามองว่าจะขยายได้อีกเพราะว่าเป็น opportunity เราคาดว่า อัตรากำไรจะไม่ต่ำกว่า 20-30 % ในการที่เราจะขยายด้านการตลาดเหล่านี้ออกไป และเราเชื่อว่าตู้ Mewre Vending Machine จะเติบโตต่อเนื่องในปี 68 และจะขยายได้ไปอีก 100 ตู้ เพราะว่าเราเห็น trend ตัวเลขการตอบสนองกับ Product เชื่อว่าทาง AWS  เราทางไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นขอให้ติดตาม กิจกรรมดีๆ ที่เราจะได้ทำสนุกร่วมกัน แล้วก็มี promotion ต่างๆ ที่ตอบแทนให้กับคุณพ่อคุณแม่น้องหมาน้องแมว ให้เราได้มีกิจกรรมร่วมกัน และมีสินค้าที่ดีให้กับลูกของเรา ไว้ใช้ให้สุขภาพที่ดีอายุที่ยืนยาวของน้องหมาและน้องแมวกันครับ”


วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าว “อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง” หรือ “Petconomy” (Pet + Economy) เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจที่น่าจับตามอง เพราะจากข้อมูลอ้างอิงจากกรมธุรกิจการค้าพบว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยสูงขึ้น 8.4% ต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี 2026 จะมีมูลค่ามากถึง 66,748 ล้านบาท ทำให้ส่งผลดีกับธุรกิจสัตว์เลี้ยง ครอบคลุมตั้งแต่ อาหารสัตว์เลี้ยง ของเล่น ของใช้ เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้กระทั่งการทำการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังมีการชูเรื่องพื้นที่ส่วนกลางและห้องพักประเภทห้องชุดไว้รองรับน้องหมา น้องแมว หรือที่เรียกว่า Pet-Friendly เพราะด้วยอัตราการเติบโตของผู้ที่รักสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต กลายมาเป็นการเลี้ยงแบบ Pet Humanization ทำให้เจ้าของยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสุขภาพที่ดี เพื่อซื้ออาหารที่ดี และซื้อการดูแลที่ดีแบบ Premium ให้แก่สัตว์เลี้ยงที่ตนเองรัก เพื่อให้น้องได้มีสุขภาพดี และใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของเสมือนประหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างยาวนาน จุดตรงนี้ทำให้เกิดเมกะเทรนด์ใหม่ที่ทำให้กลายเป็นโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ของธุรกิจสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้ตลาดธุรกิจเติบโตและมีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งในตลาดเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก


ดังนั้นในฐานะที่ Advance Vending เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่สามารถเพิ่มช่องทางการขายให้แก่หลากหลายธุรกิจ ได้เล็งเห็นอัตราการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดความร่วมมือกับบริษัท โมริน่าโซลูชั่นส์ จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำดื่มคุณภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง อาหาร ขนมสำหรับน้องหมาแมว รวมไปถึงสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลการันตีจากหลากหลายประเทศ มาจำหน่ายผ่านตู้ Vending Machine ซึ่งตอนนี้ได้ลงตู้ Mewre Vending Machine แล้วที่สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์ (Central Eastville) ,โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลสัตว์ ห้างสรรพสินค้า คอนโดชั้นนำ ที่เป็น Pet-Friendly ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีก 18 สาขา กระจาย ภายในปี 2567 นี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รักสัตว์เจ้าของน้องหมาแมว ในการจับจ่ายสินค้าคุณภาพ ผ่านตู้ Mewre Vending Machine ครับ”