23 ก.พ. 2567 446 0

‘ประเสริฐ’ ดีอี สานต่อนายกฯ ในงาน Thailand Vision เดินหน้าปั้นไทย เป็นศูนย์กลางศก.ดิจิทัล พร้อมดึง Deep Tech ลงทุน

‘ประเสริฐ’ ดีอี สานต่อนายกฯ ในงาน Thailand Vision เดินหน้าปั้นไทย เป็นศูนย์กลางศก.ดิจิทัล พร้อมดึง Deep Tech ลงทุน
ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า ในงานแถลงวิสัยทัศน์ Thailand Vision ที่ทำเนียบรัฐบาล ของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาลและสุขภาพอาหาร การบิน การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยี และการเงิน โดยการแถลงวิสัยทัศน์ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดีอีโดยตรง คือ การนำคลาวด์มาให้บริการประชาชน การมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล การเสริมสร้างทักษะดิจิทัล การสร้างคนและส่งเสริมโอกาสให้เติบโตได้ในประเทศของตนเอง การดึงการลงทุนด้านเทคโนโลยี และได้ยกวิสัยทัศน์ การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) ซึ่งดีอีพร้อมดำเนินการในการเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ (The Growth Engine of Thailand) ที่เน้นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness) การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Safety & Security) และการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านดิจิทัล (Human Capital)

ทั้งนี้ ในวงการ Tech industry ประเทศไทยมีบุคลากร สถานศึกษา และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งการ Research and Development ที่ช่วยเสริมแรงให้กับการวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทต่างๆโดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษาไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลลากรด้วย

รัฐบาลตั้งเป้าดึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต Digital for all Technology Innovation AI ให้มาขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยี High Tech ต่างๆ ทั้งการลงทุนโรงงานผลิต Semiconductor, การตั้งศูนย์ Data Center รองรับ Cloud Computing, การวิจัยและนำ AI มาใช้งานในประเทศไทย เกิดการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความร่วมมือจากบริษัทเอกชนแถวหน้าของโลก รวมถึงดึงบริษัท Deep Tech ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นกันผ่านโมเดล Sandbox ซึ่งรัฐบาลจะมีเงินสนับสนุนบริษัทที่ต้องการผ่านกองทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

และจะทำ Matching Fund เติมทุนให้กับบริษัทที่มีศักยภาพด้วย ขณะเดียวกันก็เตรียมปรับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการตั้งบริษัท การทำงาน การรับ - จ่ายเงินเดือน การถือครองทรัพย์สินต่างๆ เพื่อดึงคนที่มีความสามารถเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย 

นอกจากนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้จุดแข็งทางด้านการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่ที่อยากจะร่วมงานกับบริษัทชั้นนำในระดับโลก ไม่ต้องย้ายไปอยู่ในต่างประเทศ และจะเป็นโอกาสให้คนไทยที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ Start Up สามารถสร้าง Unicorn ของตนเองต่อไป