22 ก.พ. 2567 103 0

TGI บริจาคเตียงกระดาษและเซ็ตที่นอน ส่งใจให้ชุมชน ในโครงการ Protocol แนวปฏิบัติ Bubble and Seal (Covid-19)

TGI บริจาคเตียงกระดาษและเซ็ตที่นอน ส่งใจให้ชุมชน ในโครงการ Protocol แนวปฏิบัติ Bubble and Seal (Covid-19)

BJC Glass โดย บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TGI ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วชั้นนำในกลุ่มบีเจซี ตัวแทนโดย นิติ สำราญถิ่น Plant Manager-MGP พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร


ส่งมอบเตียงกระดาษและเซ็ตที่นอน ให้กับภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ และโรงเรียน ภายใต้โครงการ Protocol แนวปฏิบัติ Bubble and Seal (Covid-19) สำหรับนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ฯ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน