10 ก.พ. 2567 89 0

BJC คว้าที่ 1 ด้านความยั่งยืนจาก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

BJC คว้าที่ 1 ด้านความยั่งยืนจาก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

S&P Global ประกาศอย่างเป็นทางการ บีเจซี คว้าที่ 1 ของโลก ด้านความยั่งยืนจาก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยคะแนนสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing และติดอันดับใน S&P Global Sustainability Yearbook ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาของบีเจซีที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในธุรกิจค้าปลีก และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสังคมมาตลอด 141 ปี