1 ก.พ. 2567 10,294 1

ไปรษณีย์ไทยคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2566 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น

ไปรษณีย์ไทยคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2566 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 “รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น” จากโครงการความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ในการพัฒนาบริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่ค้าขายผ่าน Cash on Delivery (COD) ไปรษณีย์ไทย


ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ เครือข่ายที่ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาคเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อใช้ศักยภาพร่วมกันพัฒนาการให้บริการที่ครอบคลุมเพื่อคนไทยทุกกลุ่มตลอดมา

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 “รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น” เกิดจากความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทย และ SME D Bank ที่ร่วมกันพัฒนาบริการ “สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่ค้าขายผ่าน Cash on Delivery (COD) ไปรษณีย์ไทย” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้บริการเก็บเงินปลายทางของไปรษณีย์ไทย และมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจให้การสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งที่มาที่ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีขั้นตอนในการยื่นขอสินเชื่อที่สะดวก รวดเร็ว และในอนาคตไปรษณีย์ไทยมีแผนในการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอื่นๆ รวมทั้งผู้ใช้บริการฝากส่งกับไปรษณีย์ไทยด้วย

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมจับมือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนเพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป


ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th 

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

X : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel