1 ก.พ. 2567 387 0

ทรู คอร์ป จับมือ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขับเคลื่อน 'Going Zero E-WASTE กับศูนย์อาเซียน'

ทรู คอร์ป จับมือ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ขับเคลื่อน 'Going Zero E-WASTE กับศูนย์อาเซียน'

เร่งจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกวิธี ครบวงจร เพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

ตอกย้ำพันธกิจผู้นำเทคคอมปานีไทยที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน...ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าภารกิจบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล ล่าสุด ประกาศความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัดรัฐสภา โดยว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ (ซ้าย) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำความพร้อมโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ร่วมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ “Going Zero E-Waste กับศูนย์อาเซียน” ขยายจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อรวบรวมนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 100% คืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน


จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักในหน้าที่ของเทคคอมปานีไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม คือ การลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ฝังกลบให้เป็นศูนย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวให้บรรลุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมนั้น จำเป็นต้องผนึกกำลังกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ครั้งนี้ เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัดรัฐสภา สนับสนุนโครงการรณรงค์ “Going Zero E-Waste กับศูนย์อาเซียน” ขยายจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรในโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ SMART Parliament เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้สามารถนำสมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เลิกใช้งาน มาทิ้งได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมนำไปจัดการอย่างถูกวิธีเป็นไปตามมาตรฐานสากล”


“ที่ผ่านมาทั้งทรูและดีแทค ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการคัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยดีแทค ได้ทำโครงการทิ้งสมาร์ท ต่อเนื่องมาเป็นโครงการทิ้งให้ดี ขณะที่ทรู ได้ทำ “Waste to Wonders ขยะ สร้าง โลก” ซึ่งทั้งสอง 2 โครงการ ได้สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และหลังควบรวม ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงสานต่อความมุ่งมั่น รวมจุดแข็งของทั้งทรู-ดีแทค เปิดโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อตั้งจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทรู เน้นย้ำมาโดยตลอด คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นที่นำมาร่วมโครงการ ต้องเชื่อมั่นได้ว่าจะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ปลอดภัย 100% ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน ซึ่งเป็นหนึ่งมิติสำคัญที่ทำให้ทรู ได้รับการประเมินดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023 เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มโทรคมนาคมของโลกต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน”

#ทิ้งถูกที่ดีต่อใจ

#truesustainability