29 ม.ค. 2567 441 1

PDPA Center เปิดบริการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รมว.ดีอี ย้ำ! ไม่ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลประชาชนโดยไม่เหมาะสม

PDPA Center เปิดบริการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รมว.ดีอี ย้ำ! ไม่ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลประชาชนโดยไม่เหมาะสม

“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดย PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เปิดทำการศูนย์บริการ รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center) อย่างเป็นทางการพร้อมมอบรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่นประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานใน พิธีเปิดศูนย์บริการ รับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center) และมอบรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดย PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบวงจร ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการให้กับทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการติดต่อมายัง PDPC ได้อีกหนี่งช่องทาง การบริการที่ครบวงจรใน PDPA Center ประกอบไปด้วย

1. ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

2. ศูนย์บริการการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย PDPA

3. ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC Eagle Eye)

4. ศูนย์บริการความรู้และวิชาการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. ศูนย์ประสานงานสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และให้คำแนะนำหลักการกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. ศูนย์ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ศูนย์ส่งเสริมและผลักดันการใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส้วนบุคคล

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างเต็มที่ ศูนย์บริการ PDPA Center แห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าซึ่งจะทำให้การเดินทางหรือติดต่อประสานงานเป็นไปโดยสะดวก ซึ่งการให้บริการอย่างครบวงจรจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้โดยตรง“เรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งผมได้กำหนดแนวทางและมาตรการยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ โดยให้ PDPC ดำเนินการแบบเชิงรุก และจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล PDPC Eagle Eye เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด และป้องปราม ไม่ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนโดยไม่เหมาะสมบนช่องทางสาธารณะ หากตรวจพบหน่วยงานมีการทำผิดอย่างต่อเนื่องและมีผลกระทบร้ายแรง ก็จะต้องมีลงโทษ มีการปรับทางปกครองอย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย PDPA ซึ่งในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการตรวจสอบเชิงรุก มีการสกัดการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วกว่า 5,000 เคส และร่วมตรวจสอบเพื่อขยายผลสู่การจับกุมผู้ต้องหาซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 5 ราย


นอกจากนี้ ผมได้สั่งการให้เข้มงวด เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนโดยมิชอบ ซึ่งที่ผ่านมา PDPC ได้ประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) ในการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างเด็ดขาดแล้วหลายราย อีกทั้งผมจะเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมาย PDPA เพื่อเพิ่มบทลงโทษกับผู้ที่ลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ ให้มีโทษทางอาญาที่รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก และมีความเด็ดขาด ยอมความไม่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการป้องปรามไม่ให้เกิดการลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปสู่กลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งผมจะผลักดันให้มีการนำเรื่องปรับแก้กฎหมายเข้าสู่สภาอย่างเร่งด่วนต่อไป” ประเสริฐ กล่าวสรุปในตอนท้าย

อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องเข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาเมื่อเกิดเหตุขึ้น หากแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังการรวบรวมเอกสารขั้นตอนทางกฎหมายด้วยทางหนึ่ง เนื่องจากคดีละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ PDPA ดำเนินการเป็นคดีอาญาจึงต้องตรวจสอบความผิดตามกระบวนใช้เวลาอย่างน้อย 90 วัน ส่วนในกรณีสามารถไกล่เกลี่ยหรือยอมความกันได้ อาจใช้เวลาไม่นาน โดย รมว. ดีอี กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลจะใช้ระบบ cloud ของ NT และ DGA ภายใต้การดูแลกำกับของรัฐบาลเป็นหลัก เพื่อป้องกันการรั่วไหลและสามารถตรวจสอบได้ 
PDPA Center หรือ ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ในเวลา 8.30 – 18.00 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการ NT2 ถ.แจ้งวัฒนะ สามารถค้นหาใน Google Map ได้ด้วยค้นหาคำว่า PDPA Center หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการฯ 02 027 8852

ช่องทางการติดต่อ PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

- ขอคำปรึกษา หรือปรึกษาการยื่นเรื่องร้องเรียนได้ในวัน และ เวลาราชการ

- ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 02 114 8504 และ 02 141 6993 สอบถามการยื่นคำร้องเรียน : 02 142 1033

Line ID: @pdpcthailand

ส่งหนังสือราชการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้

e-mail : saraban@pdpc.or.th

เว็บไซต์ : www.pdpc.or.th


#PDPC #PDPA #สคส #PDPACenter