22 ม.ค. 2567 6,474 34

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและคณะ ร่วมต้อนรับรมว.ดีอี ตรวจเยี่ยมส่วนอากาศการบินระนอง และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศจ.ระนอง

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและคณะ ร่วมต้อนรับรมว.ดีอี ตรวจเยี่ยมส่วนอากาศการบินระนอง และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศจ.ระนอง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 กรรวี  สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย วิโรจน์  ลิ่วเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก และคณะ ร่วมต้อนรับ ประเสริฐ  จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมส่วนอากาศการบินระนอง และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศจังหวัดระนอง สรุปสาระสำคัญดังนี้


(1) มอบนโยบายเพื่อการพัฒนาเมืองรองในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(2) ตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงานของส่วนอากาศการบินระนอง

(3) ตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงานของสถานีตรวจอากาศและสถานีเรดาร์จังหวัดระนอง


ในการนี้ ได้มีข้อสั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้กรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมความพร้อมบุคลากร และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ในการพยากรณ์อากาศ รวมทั้งประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลางอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุด