18 ม.ค. 2567 351 2

สกมช. X Gogolook เสริมแกร่งป้องกันเชิงรุก จุดสกัดงดรับสายโจร ผ่านแอป Whoscall

สกมช. X Gogolook เสริมแกร่งป้องกันเชิงรุก จุดสกัดงดรับสายโจร ผ่านแอป Whoscall

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กับ บริษัท โกโกลุค จำกัด โดย Mr. Jeff Kuo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโกโกลุค ณ ห้องประชุม Confidential ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ


พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “สกมช. โดย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCERT) ได้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยจากปี 2566 ที่ผ่านมา ตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์กว่า 1,800 เหตุการณ์ เกินครึ่งเป็นเว็บที่ถูกแฮกและเว็บปลอม 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) Hacked Website พบมากถึง 1056 เหตุการณ์ 2) Fake Website 310 เหตุการณ์ และ 3) Finance Scam 111 เหตุการณ์ รวมไปถึงภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ล่อลวงประชาชน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นภารกิจสำคัญของ สกมช. ที่ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข ตามแนวทางการป้องกันภัยคุกคามทาง  ไซเบอร์เชิงรุก Proactive Protection และผลักดันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกระดับ ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ ฯ ฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมืออันดีที่จะช่วยกันขจัดปัญหาภัยไซเบอร์ โดยทาง สกมช.จะสนับสนุน ส่งเสริม การใช้งานแอปพลิเคชั่น Whoscall ที่พัฒนาขึ้นโดย Gogolook และให้ผู้ใช้งานกำหนด permission ให้เหมาะสม ลดข้อห่วงใยการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ Gogolook พร้อม compile กับกฎหมาย PDPA ของไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ สกมช. และ Gogolook จะร่วมมือกันเสริมสร้างขีดความสามารถในการยกระดับทักษะและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี รวมถึงโครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน อันจะเป็นการเพิ่มความขีดความสามารถในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมไทย”


เจฟฟ์ กัว (Jeff Kuo) ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Gogolook จำกัด กล่าวว่า“Gogolook รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) บันทึกความเข้าใจ (MOU) แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องประเทศไทยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในปี 2566 อาชญากรรมไซเบอร์ทำให้ไทยสูญเสียเงินหลายพันล้านบาทและสร้างความหวาดกลัวให้แก่สังคมในวงกว้าง Gogolook ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่น (TrustTech)  เราใช้ข้อมูลและ AI พัฒนาโซลูชันเพื่อป้องกันการหลอกลวง ความร่วมมือกับ สกมช. ที่จะเกิดขึ้น Gogolook จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับ URL ของ Whoscall โดยมีบริการที่ครอบคลุมจากการโทรและ SMS ไปสู่การคัดกรอง URL เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การทำงานร่วมกันระหว่างความสามารถของ Gogolook และความเชี่ยวชาญของ NCSA จะช่วยให้เราจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ประชาชนไทยสามารถใช้ดิจิทัลด้วยความมั่นใจ เราจะผสานความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อปกป้องภัยทางดิจัทัลให้กับผู้ใช้ในประเทศไทย”