13 ม.ค. 2567 134 0

RecFaces บริษัทเทคโนโลยีไบโอเมตริกใบหน้า เดินหน้าตอกย้ำการเป็นพันธมิตรประเทศไทยเปิดตัวระบบจดจำใบหน้าสำหรับธุรกิจไทย

RecFaces บริษัทเทคโนโลยีไบโอเมตริกใบหน้า เดินหน้าตอกย้ำการเป็นพันธมิตรประเทศไทยเปิดตัวระบบจดจำใบหน้าสำหรับธุรกิจไทย

RecFaces ผู้ให้บริการนวัตกรรมเทคโนโลยีไบโอเมตริกจดจำใบหน้า ได้เปิดตัวเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ จดจำใบหน้าที่ดีที่สุดอย่างเป็นทางการ อย่างเทคโนโลยีจดจำใบหน้าด้วยการใช้การสตรีมวิดีโอ Id-Guard ที่จะช่วยให้องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ สามารถปกป้องพนักงาน สถานที่ประกอบธุรกิจ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต


RecFaces มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2023 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวในยุคที่ AI และกล้องเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย งานสัมมนานี้มีการจัดการประชุมและการสัมมนาในหัวข้อ “Smart and Safe Life with AI,” “Building Resilient Smart Cities” และ  “Smart KPI” ดังนั้นเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าของ RecFaces ที่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งในองค์กร เอกชนและหน่วยงานภาครัฐทั่วโลก จึงเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการปกป้อง เป็นดั่งอนาคตที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้คนและช่วย ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของพลเมือง