21 ธ.ค. 2566 205 0

Cisco สร้างโอกาสทางดิจิทัลให้กับผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกแล้ว

Cisco สร้างโอกาสทางดิจิทัลให้กับผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกแล้ว

ซิสโก้บรรลุเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกแก่สังคมที่เร็วกว่าระยะเวลาที่ตั้งไว้ถึง 1 ปี ผ่านโปรแกรมพัฒนาสังคมต่างๆ และยกระดับคอมมูนิตี้ให้สามารถเข้าถึงดิจิทัลได้ทั่วโลก

สรุปสาระสำคัญ

  • ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี ซิสโก้ได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อผู้คนหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก ผ่านทางเทคโนโลยี ผู้คน พันธมิตรที่ไม่แสวงหากำไร ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  • Cisco Networking Academy หนึ่งในโปรแกรมที่สร้างบุคลากรดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและยาวนานที่สุด ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการฝึกอบรมบุคลากรกว่า 1 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2566
  • ความสำเร็จดังกล่าวสอดคล้องกับรายงาน Purpose Report ประจำปีของซิสโก้ในวันนี้ ที่นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของ ESG และผลกระทบทางสังคมตลอดปี 2566

ซิสโก้บรรลุเป้าหมายสำคัญในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อชีวิต และสร้างโอกาสให้กับผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก ซึ่งเร็วกว่าที่คาดไว้ 1 ปี โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและผู้คนเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมสำหรับทุกคน (inclusive future for all)


ในปี 2559 ชัค ร็อบบินส์ ประธานบริหารและซีอีโอของซิสโก้ได้ตั้งเป้าหมายของบริษัทในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อชีวิตของผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งวันนี้ซิสโก้ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญดังกล่าวแล้ว โดยซิสโก้ได้แสดงความขอบคุณเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทั่วโลก การสนับสนุนและความเป็นผู้นำของ Cisco Foundation และ Cisco Networking Academy ความตั้งใจของพนักงาน สำหรับความร่วมมือต่างๆ ซึ่งเป็นความพยายามระดับโลกที่จะปลดล็อกสเกลเพื่อขับเคลื่อนสังคม และเข้าถึงดิจิทัลได้ทั่วโลกในปีต่อๆ มา

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซิสโก้ได้ลงทุนในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรผ่านการให้ทุน Social Impact และ Networking Academy เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้พัฒนาและขยายโซลูชันบนพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของชุมชน รวมถึงชุมชนทั่วโลกที่ขาดโอกาส นอกจากนี้ ซิสโก้ยังร่วมมือกับรัฐบาลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเพื่อเสริมทักษะด้านไอทีให้กับชุมชน พัฒนาแรงงานในอนาคต และส่งเสริมการเข้าถึงดิจิทัล โดยใช้วิธีวัดผลอย่างละเอียด

แฟรน คัทซูดาส รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นโยบายและวัตถุประสงค์ กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือการขับเคลื่อนอนาคตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และผลที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของเราในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์เชิงบวก เราตั้งเป้าความสำเร็จไว้เกือบสิบปีในการสร้างทุกอย่าง และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะใช้สิ่งที่เราเรียนรู้ จุดแข็งของเรา และเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมา ขณะที่เราก็ขยายการดำเนินงานของเราไปทั่วโลกเช่นกัน”

สร้างความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลทั่วเอเชียแปซิฟิก

ตลอดระยะเวลา 26 ปี Cisco Networking Academy ได้ฝึกอบรมด้านทักษะดิจิทัลแก่ผู้เรียนมากกว่า 5.3 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครอบคลุมทักษะที่จำเป็น เช่น เน็ตเวิร์กกิ้ง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ data science ในปี 2566 ได้ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์โดยได้ฝึกอบรมแก่บุคคลหนึ่งล้านคนในภูมิภาค

ท่ามกลางความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน พบว่า ในปี 2566 นักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มากกว่าหลักสูตรอื่นๆ โดยในประเทศไทย นักเรียน 12,934 คน ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรจำนวน 65 แห่งของซิสโก้ที่ครอบคลุมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรที่เปิดสอนหลักสูตรของ Cisco Networking Academy โดยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีนักเรียนหญิงที่ผ่านการฝึกอบรม 32% และ 99% ของนักเรียนมีงานทำและ/หรือโอกาสทางการศึกษาหลังจากสำเร็จการฝึกอบรม Cisco Networking Academy

กาย ดีดริช รองประธานอาวุโส และหัวหน้า Global Innovation ของซิสโก้ กล่าวว่า “ปัจจุบันมากกว่าหนึ่งในสามประชากรโลกยังไม่มีการเชื่อมต่อ ความมุ่งมั่นของเราคือการลดอุปสรรคในการเชื่อมต่อและการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้ผู้คนจำนวนมากมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก ในขณะที่สังคมยังคงเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การศึกษายังคงเป็นหัวใจสำคัญในการรักษานวัตกรรมและดิจิทัลทรานฟอร์เมชันสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป เราภูมิใจอย่างยิ่งกับความสำเร็จและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนผ่านเทคโนโลยี และสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันผ่านการศึกษา”

เกี่ยวกับรายงาน Annual Purpose Report

ข้อมูลที่มาพร้อมกับรายงาน Annual Purpose Report ของซิสโก้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ เป้าหมาย และความคืบหน้าล่าสุดของ ESG รวมถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม การเข้าถึงดิจิทัล การทำงานเพื่อสังคม ซัพพลายเชน ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ความหลากหลายและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงภาพรวมของการขับเคลื่อนสังคมของซิสโก้ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของ Networking Academy ของซิสโก้ ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของซิสโก้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยการเข้าถึงผู้คนมากกว่า 20 ล้านคนใน 190 ประเทศผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซิสโก้ยังคงสร้างสรรค์และพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยมีโปรแกรม Country Digital Acceleration ที่เสร็จสมบูรณ์มากกว่า 1,300 โครงการที่ได้ดำเนินการใน 50 ประเทศ รวมถึงความพยายามในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Ukrain’s Partnership ผ่าน USAID

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

รายงาน Purpose Report สำหรับ ESG Hub: cisco.com/go/esg-hub