15 ธ.ค. 2566 774 2

3 พันธมิตรใหญ่และ My5G by NT จับมือนำเทคโนโลยี 5G ผสานการใช้พลังงานสะอาด โปรเจ็กต์ Phuket Smart Mobility

3 พันธมิตรใหญ่และ My5G by NT จับมือนำเทคโนโลยี 5G ผสานการใช้พลังงานสะอาด โปรเจ็กต์ Phuket Smart Mobility

NT ผสานความร่วมมือ 2 ยักษ์ทางธุรกิจ เดินหน้าโครงการพัฒนาพาหนะพลังงานสะอาด ผ่านระบบสื่อสารไร้สาย ส่งเสริมพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในประเทศ Green City และ Smart City พร้อมนำเทคโนโลยี 5G เปิดโปรเจ็กต์ Green City ภูเก็ตเมืองต้นแบบ ตอบรับไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดวันนี้ (15 ธันวาคม 2566 ) พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด  (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วย วอเตอร์ ยุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GBike Co.,Ltd ประเทศเกาหลีใต้ และ สุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดให้บริการ Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพสังงานสะอาด ณ แยกอาคารชาร์เตอร์แบงค์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเข้าร่วมบริการ Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพลังงานสะอาด เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ของ 3 หน่วยงาน   ที่ต้องการนำศักยภาพการให้บริการที่มีมาผลักดันให้เกิดการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด ผ่านระบบการสื่อสารไร้สายในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักและเป็น Smart City ลำดับต้นของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดย NT ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศ ได้นำเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านโครงข่าย 5G 700MHz ในชื่อ my by nt มาสนับสนุนการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด ดำเนินการโดยบริษัท ไทย เพอโซนอล  โมบิลิตี้ จำกัด (TPM)  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมกับ GBike Co., Ltd.  ผู้ให้บริการด้านพาหนะพลังงานไฟฟ้า อาทิ รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า และมีเทคโนโลยีด้านการควบคุมยานพาหนะผ่านการสื่อสารไร้สายจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้บริการยานพาหนะพลังงานสะอาดในพื้นที่โดยรอบจังหวัดภูเก็ต ชูจุดเด่นของเมืองในรูปแบบ Green & Smart City โดยมีบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุรวมถึงค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ใช้บริการยานพาหนะพลังงานสะอาดของ TPM ที่อยู่ในโครงการรวมทั้งที่ใช้บริการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศด้วย


พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เปิดเผยว่า NT ได้นำซิมการ์ด my by nt ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านโครงข่าย 5G 700MHz มาสนับสนุน GBike เพื่อเปิดให้บริการ Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพสังงานสะอาดแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยซิม my 5G ใช้เป็น connectivity  IoT สำหรับการเชื่อมโยงสัญญาณรถเข้ากับระบบ platform การบริหารจัดการของ GCOO  เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานรถผ่าน Application GCOO ได้ พร้อมทั้งระบบบริหารจัดการรถ เช่น ติดตามรถในกรณีต่าง ๆ รวมถึงดูระดับแบตเตอรี่ และอื่น ๆ ผ่านระบบ online ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามรถในทุกกรณี โดย NT พร้อมให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพของโครงข่ายตลอดการเชื่อมต่อ

“ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นเฟสแรกกับจังหวัดท่องเที่ยวต้นแบบของประเทศ โดยทั้ง TPM, NT และ  ทิพยประกันภัย มีทิศทางร่วมกันที่จะขยายพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในอนาคต และเชื่อมั่นว่าการให้บริการโครงข่ายบนคลื่นความถี่ 700 MHz สามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบัน และรองรับการขยายตลาดในอนาคตรวมถึงตลาดบริการ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”วอเตอร์ ยุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GBike Co.,Ltd เปิดเผยว่า บริษัท GBike Co.,Ltd ในฐานะผู้ให้บริการยานพาหนะส่วนบุคคลขนาดเล็กหรือ Micro-Mobility อันดับหนึ่งในเอเชียภายใต้แบรนด์  GCOO ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ในหลายประเทศต่างหันมาให้ความสนใจ และเลือกใช้การคมนาคมขนาดเล็กเพื่อเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน ซึ่งผมเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในอาเซียนที่มีประชาชนคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุผลให้ผมเลือกทำการตลาดกับที่ประเทศนี้ โดยในวันนี้ได้ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการการสื่อสารและโทรคมนาคมชั้นนำ และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ เปิดให้บริการ Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพสังงานสะอาดในจังหวัดภูเก็ตขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นการให้บริการยานพาหนะพลังงานสะอาดจะมาในรูปแบบของจักรยานไฟฟ้า เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้งานของนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักในพื้นที่ของจังหวัด โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการเพิ่มรูปแบบรวมถึงพื้นที่การให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยานพาหนะส่วนบุคคลหรือ Personal Mobility เป็นการผสมผสานการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารล่าสุด โดยมีจุดเด่นคือการประกันภัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรองรับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามโครงการ Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพลังงานสะอาด” ทางบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับทำประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าตามโครงการดังกล่าว สำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท ต่อครั้งและคุ้มครองต่อชีวิตและทุพพลภาพ สูงสุด 100,000 บาท และรวมถึงกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก มีความคุ้มครองวงเงินสูงสุด 10,000 บาทตามค่าเสียหายจริง และยังรวมถึงให้ความคุ้มครองตัวรถของบริษัท TPM สำหรับเกิดความเสียหายจากภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ไฟไหม้ฯ มีความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายตามวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ กรณีเกิดเหตุสามารถโทรแจ้ง 1736 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามโครงการ “Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพลังงานสะอาด” โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และบริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด (TPM) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมกับ GBike Co., Ltd. เพื่อร่วมรณรงค์การใช้พลังงานสะอาด ภายใต้โครงการ “ขี่อุ่นใจ คันนี้มีประกันภัย เพื่อคุณ คนรักภูเก็ต”


คลิปนี้ต้องฟัง...เอดีเอสแอลไทยแลนด์ ร่วมสัมภาษณ์พิเศษ "พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ ซีอีโอ" และผู้บริหาร NT เกี่ยวกับการทำ Smart mobility จ.ภูเก็ต (ส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล Smart City) และการนำสัญญาณบนคลื่น 700 MHz หลังจากทำสัญญาร่วมกับเอไอเอสมาให้บริการทั่วไปครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำโซลูชั่นและ IoT ของ My5G By NT อีกด้วย