27 พ.ย. 2566 1,134 0

PDPC แจ้งระงับการโพสต์ที่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เสี่ยงผิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วอนงดแชร์โพสต์ต่อ

PDPC แจ้งระงับการโพสต์ที่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เสี่ยงผิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วอนงดแชร์โพสต์ต่อ

สืบเนื่องจากกรณีที่โรงเรียนในจังหวัดสงขลาได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ของโรงเรียนระบุถึงเหตุผลการลาออกของคุณครูท่านหนึ่ง โดยมีการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็นซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายนั้น PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและได้แจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวทำการลบโพสต์ที่ละเมิดเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เรียบร้อยแล้ว และได้แนะนำให้โรงเรียนมีมาตรการเยียวยาผู้เสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมโดยด่วน ทั้งนี้ PDPC จะตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมาย PDPA เพื่อพิจารณาดำเนินการทางปกครองกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายและจะติดตามสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ต่อไป

PDPC ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน งดการโพสต์หรือแชร์ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจสร้างความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เนื่องจากเสี่ยงฝ่าฝืนกฎหมาย PDPA ทั้งนี้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนมายัง PDPC เพื่อให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมและดำเนินการพิจารณาโทษทางปกครองแก่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ต่อไป