24 พ.ย. 2566 246 0

ชาวทรู เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร่วมทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ต่อเนื่องปีที่ 6

ชาวทรู เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร่วมทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ต่อเนื่องปีที่ 6

เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”…ชาวทรู รวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ต่อเนื่องปีที่ 6 ร่วมทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 ...บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย ดร.ปิยาภรณ์ ภาสกานนท์ หัวหน้าสายงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปีนี้ได้รวมพลังจากเพื่อนพนักงานเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เลิกใช้งานแล้ว มาทิ้งให้ถูกที่  พร้อมจัดคาราวานจิตอาสาชาวทรู ออกไปให้ความรู้และรณรงค์ให้คนในชุมชนโดยรอบตระหนักถึงการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะต้องนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อร่วมกันบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ฝังกลบ  เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน 


สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมสืบสานกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ชุมชน และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสานี้มาอย่างต่อเนื่อง  นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้แสดงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมกับกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ


ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังทำความดี ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกที่ ดีต่อใจได้ที่ ทรูช้อป ทรูสเฟียร์ และศูนย์บริการดีแทค รวม 154 สาขา  โลตัส 20 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงสำนักงานกสทช. ชั้น 1 ของอาคารหอประชุม อาคาร 2 และอาคาร 3  และล่าสุด ทรูสเปซ ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สยามสแควร์ซอย 2 สาขาไอคอนสยาม สาขาอโศก สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และสาขามหาวิทยาลัยรังสิต อีกด้วย