24 พ.ย. 2566 554 15

PDPC รุดเรียกบริษัทประกันภัยเข้าชี้แจงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีข้อมูลส่วนบุคคลจากการบ้านและแบบสอบถามในโรงเรียน

PDPC รุดเรียกบริษัทประกันภัยเข้าชี้แจงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีข้อมูลส่วนบุคคลจากการบ้านและแบบสอบถามในโรงเรียน

วันที่ 23 พ.ย. 66 PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้แจ้งให้บริษัทประกันภัยตามที่ปรากฎในข่าวกรณีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการบ้านและแบบสอบถามในโรงเรียน เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มและกำชับให้บริษัทฯ ควบคุมดูแลตัวแทนอย่างเคร่งครัดมากขึ้น โดย PDPC จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการทางปกครองที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในกรณีนี้ บริษัทฯ ชี้แจงว่าได้สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ามีตัวแทน 3 ราย เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามสัญญาตัวแทน บริษัทฯ จึงได้ยกเลิกสัญญาตัวแทนดังกล่าวแล้ว และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนต่อไป 

ในเบื้องต้น สำนักงานฯ ได้กำชับบริษัทฯ ให้ยกระดับมาตรการตรวจสอบและควบคุมดูแลการทำงานและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายของตัวแทนอย่างเคร่งครัดเพิ่มขึ้น และได้แจ้งให้ คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในภาคธุรกิจดังกล่าว ดำเนินการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษผู้เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานฯ จะตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมาย PDPA เพื่อพิจารณาดำเนินการทางปกครองที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทที่ละเมิดกฎหมาย PDPA ดังกล่าวต่อไป   

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือผ่านสภาธุรกิจประกันภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อให้เครือข่ายบริษัทประกันฯ ตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในทำนองดังกล่าวอีกหรือไม่ และให้มีการยกระดับมาตรการตรวจสอบและควบคุมดูแลการทำงานและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายของตัวแทนอย่างเคร่งครัดมากขึ้น 

สำนักงานฯ จะติดตามสถานการณ์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติกฎหมาย PDPA ทั้งนี้ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนมายังสำนักงานฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมและดำเนินการพิจารณาโทษทางปกครองแก่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ต่อไป

#PDPC

#สคส

#PDPA