24 พ.ย. 2566 160 0

ETDA จับมือ TMA เตรียมเปิดผลการศึกษา ตัวชี้วัดสำคัญที่จะเร่งสปีด ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลไทย รู้พร้อมกัน 30 พ.ย.นี้

ETDA จับมือ TMA เตรียมเปิดผลการศึกษา ตัวชี้วัดสำคัญที่จะเร่งสปีด ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลไทย รู้พร้อมกัน 30 พ.ย.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ครั้งแรกกับการเตรียมจัดงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” เปิดผลการศึกษาตัวชี้วัดในระดับสากล เน้นตัวชี้วัดสำคัญใน World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) ที่ภาครัฐและธุรกิจต้องจับตา เพื่อติดสปีดเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของไทยในเวทีโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. นี้!! ลงทะเบียนก่อนร่วมงานที่ https://forms.gle/oXrdWxNywscnaiwP9 


ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของโลก หรือ World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) ให้ขึ้นมาอยู่ที่ 30 อันดับแรก คือหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่ประเทศไทยตั้งไว้ว่าต้องไปให้ถึงภายในปี 2570 นี้ นอกจากการเร่งเครื่องให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการต่างๆ อย่างมั่นคงปลอดภัย และนำไปสู่การใช้งานในทุกภาคส่วนให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว อีกประเด็นสำคัญ คือ การมีข้อมูลเชิงลึกว่าองค์ประกอบตัวชี้วัดในระดับสากลไหนที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ไทยควรเร่งผลักดัน และมีแผนปฏิบัติการรองรับเพื่อปิด Gap  โดยเฉพาะในมิติของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ดังนั้น ETDA ที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน จึงร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ที่มีบทบาทในการสร้างความตระหนักและความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ดำเนิน “โครงการยกระดับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัล (WDCR – World Digital Competitiveness Ranking)” เพื่อศึกษา วิเคราะห์ว่า มีองค์ประกอบของตัวชี้วัดระดับสากล ตลอดจนปัจจัยใดบ้างใน WDCR ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนระดับชาติที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญ เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลของประเทศให้เป็นไปอย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ต่อผลการศึกษาดังกล่าวและเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ETDA พร้อมด้วย TMA จึงเตรียมจัดงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน          พระราม 9 ซึ่งในงานจะมีทั้งการนำเสนอผลการศึกษาที่น่าสนใจ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงการเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “Collaboration for Success: How Public-Private partnership can support growth of e-Transaction?” โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA, ปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ดร.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น  ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทยไปพร้อมๆ กันด้วย  


ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าฟรี ที่ https://forms.gle/oXrdWxNywscnaiwP9 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

คุณมาราริณ โทร. 02-319-7677 ต่อ 274 อีเมล maralyn@tma.or.th

คุณทศนันท์  โทร. 02-319-7677 ต่อ 277 อีเมล tossanun@tma.or.th