20 พ.ย. 2566 889 10

NT ประกาศความพร้อมสู่การเป็น 'SUBMARINE CABLE PROVIDER' รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในงาน TELECOMS WORLD ASIA 2023

NT ประกาศความพร้อมสู่การเป็น 'SUBMARINE CABLE PROVIDER' รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในงาน TELECOMS WORLD ASIA 2023
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมงาน TELECOMS WORLD ASIA 2023  ชูความพร้อมในการเป็น SUBMARINE CABLE PROVIDER อันดับหนึ่งในประเทศไทย หนุนความแข็งแกร่งและศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารทั้งในและระหว่างประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก กัลยา ชินาธิวร ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกล่าวถึงความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็น ASEAN DIGITAL HUB ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

กัลยา ชินาธิวร ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่มุ่งยกระดับการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้ขยายเส้นทางเคเบิ้ลใต้น้ำที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยได้ผลักดันผ่านโครงการ Digital Thailand เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศในทุกมิติ อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ 75,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของชุมชนต่างๆ รวมกว่า 8,246 ชุมชน รวมถึงแผนงานโครงการลงทุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ด้วยโครงการนำร่องต่าง ๆ ในพื้นที่ด้านการเกษตร สาธารณสุข การผลิต การขนส่ง เมืองอัจฉริยะ การท่องเที่ยว และการศึกษา


นอกจากนี้ เพื่อเป็นการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น ASEAN Digital Hub จึงได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสและดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรรมจากทั่วโลกอาทิ การขยายความจุของโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ การสร้างเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ ASIA Direct Cable หรือ ADC ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีปริมาณความจุและเส้นทางเชื่อมโยงผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำที่รองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้โครงข่ายระหว่างประเทศของไทย มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น


ด้าน อานุภาพ ลุจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสัญญาณ 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นกล่าวบรรยายในหัวข้อ  “Efficient Connectivity and Submarine Cable Systems” ว่า “บริษัท โทรคมคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทย และการเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ ด้วยศักยภาพของโครงข่ายการเชื่อมต่อที่พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท ด้วยแบนด์วิทด์ที่มีความจุขนาดใหญ่ในระดับ 100G-800G ทำให้ส่งผ่านสัญญาณใน 1 คู่ไฟเบอร์สูงถึง 96T พร้อมระบบมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์และการตรวจสอบอัจฉริยะบนระบบโครงข่าย เชื่อมโยงจากประเทศไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำหลากหลายเส้นทาง สู่การเป็น SUBMARINE CABLE PROVIDER อันดับ 1 ของประเทศไทย


ปัจจุบัน NT มีระบบเคเบิลใต้น้ำ 9 ระบบ ได้แก่ SMW3, FLAG, TIS, SMW4, AAG, SJC, APG, AAE1 และล่าสุด ADC (ASIA Direct Cable) ซึ่งเป็นการลงทุนระบบเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ บนเทคโนโลยีล่าสุด ในระดับ 400 Gbps ต่อ wavelength โดยมีสถานีขึ้นบกของไทยที่สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 100 กิโลเมตร พร้อมเชื่อมโยงประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในย่าน CLMV ไปยังปลายทางสำคัญของภูมิภาค อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 95% พร้อมให้บริการภายในกลางปี 2567 นี้ และเสริมแกร่งโครงข่ายภายในประเทศและชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมากกว่า 10 จุด โดยครอบคลุมประเทศเมียนมาร์ 4 จุด, ประเทศลาว 3 จุด, ประเทศกัมพูชา 2 จุด และประเทศมาเลเซีย 2 จุด เป็นต้น โดย NT พร้อมดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) สนับสนุนโครงการ Digital Park ตามนโยบาย EEC (Eastern Economic Corridor) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการวางรากฐานการขับเคลื่อน การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


นอกจากนั้น อุบลพรรณ ชื่นชม ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ จาก บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ DIVERSITY, RESILIENCE AND HIGH AVAILABILITY – TO BUILD MORE ROBUST NETWORK INFRASTRUCTURE? เพื่ออัปเดตความพร้อมและการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม

ภายในส่วนจัดแสดงนิทรรศการ NT ได้นำเสนอความพร้อมในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจากประเทศไทยไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยเคเบิลใต้น้ำ 9 เส้นทาง และบริการดิจิทัลโซลูชันต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ทั้ง Telco, Content provider และ OTTs จำนวนมาก 

งาน Telecoms World Asia 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ นับเป็นการประชุมด้านโทรคมนาคมนานาชาติ ที่สำคัญงานหนึ่งของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ DIGITAL TRANSFORMATION FOR ASIAN TELCOS โดยมีผู้นำด้านโทรคมนาคมและผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันชั้นนำกว่า 1,000 ราย ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้