14 พ.ย. 2566 1,885 2

รมว.ดีอี เดินหน้าหารือ 4 สมาคม ดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศสู่เวทีระดับโลก

รมว.ดีอี เดินหน้าหารือ 4 สมาคม ดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศสู่เวทีระดับโลก

รมว.ดีอี เป็นประธานหารือแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยร่วมกับผู้บริหารจาก 4 สมาคมสำคัญ พร้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น ทั้งการยกระดับกำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศ การเพิ่มมูลค่าจากการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยและมีศักยภาพในการทำตลาด การส่งเสริมระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการขยายตลาดสู่ต่างประเทศเพื่อสร้างเม็ดเงินจากการส่งออก ระบุดิจิทัลคอนเทนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย อีกทั้งเป็นหนึ่งในแนวทางสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันไทยไปเวทีโลกจากเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการสร้างประเทศไทยเป็นโลกใหม่ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สอดรับเครื่องยนต์แรกตามแผนงาน The Growth Engine of Thailand


ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานการหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (เกม อีสปอร์ต แอนิเมชัน คาแรคเตอร์) ร่วมกับผู้บริหารภาคเอกชน ประกอบด้วย เนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) สุมิตร สีมากุล นายกสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) และ นพ ธรรมวานิช นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ดีป้า ร่วมหารือ


ประเสริฐ กล่าวว่า รัฐบาล โดย กระทรวงดีอี เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเกม อีสปอร์ต แอนิเมชัน และคาแรคเตอร์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ และมีอัตราการเติบโตที่สูงมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย โดยการสอดแทรกประเพณีและวัฒนธรรมไทยเข้าไปในทุกกลุ่ม ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอต่อการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ประเสริฐ กล่าวต่อว่า กระทรวงดีอี พร้อมรับทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกสมาคมในการหารือร่วมกันในครั้งนี้มาดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการการยกระดับกำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศ การเพิ่มมูลค่าจากการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของคนไทย (Intellectual Property: IP) และมีศักยภาพในการทำตลาด การส่งเสริมระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อสร้างเม็ดเงินจากการส่งออก และมาตรการส่งเสริมสนับสนุนที่จูงใจ อาทิ การมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี การจับคู่ธุรกิจกับผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายระดับโลก เป็นต้น


"กระทรวงดีอี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลผ่านเครื่องยนต์ใหม่ของประเทศไทย (The Growth Engine of Thailand) ซึ่งถือเป็นแผนการดำเนินงานสำคัญที่มุ่งเน้นเป้าหมายด้านการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness) การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Safety & Security) และการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านดิจิทัล (Human Capital) โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ทั้งเกม อีสปอร์ต แอนิเมชัน และคาแรคเตอร์ ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั้นถือเป็นหนึ่งในแนวทางสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันไทยไปเวทีโลกจากเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการสร้างประเทศไทยเป็นโลกใหม่ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (New World of Digital Content) สอดรับกับเครื่องยนต์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ ตามแผนงาน The Growth Engine of Thailand" รมว.ดีอี กล่าว