10 พ.ย. 2566 21,398 1

รมว.ดีอี รับลูกนายกฯ ตั้งโต๊ะหารือร่วมมือ มหาดไทย ลุยปราบอาชญากรรมไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

รมว.ดีอี รับลูกนายกฯ ตั้งโต๊ะหารือร่วมมือ มหาดไทย ลุยปราบอาชญากรรมไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
วานนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) วงศ์อะเคื้อ บุญศล โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอี) เปิดเผยว่า ประเสริฐ  จันทรรวงทอง รัฐมนตรีดีอี ได้รับมอบหมายจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เร่งดำเนินการเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ จากกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแนวทางการการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์จากกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล โดยข้อสรุปของที่ประชุม คือ แบ่งมาตรการการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.      ระยะสั้น

1.1   พฤติกรรมละเลย: ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือของศูนย์เผ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

1.2   กรณีโจรกรรมข้อมูล (hack) ให้ สกมช. วิเคราะห์ว่า ความเสี่ยงมีที่จุดไหนบ้าง แจกแจงมาประมาณ  4 - 5 กรอบ และระบุมาตรการของแต่ความเสี่ยง พร้อมจัดให้มีคนเฝ้าระวัง (monitor)

1.3   กรณีซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล: ให้มีมาตรการจัดการเด็ดขาด ได้แก่ การปิดกั้น และจับกุม

2.      ระยะกลาง ได้แก่ การสร้างและพัฒนาระบบคลาวด์ที่น่าเชื่อถือสำหรับจัดเก็บข้อมูล

และ 3. ระยะยาว ได้แก่ การแก้กฎหมาย PDPA และ Cybercrime

“นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ จึงได้กำชับรัฐมนตรีดีอี ให้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้โดยด่วน และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือ หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพให้เด็ดขาดด้วย” โฆษกฯ ดีอี กล่าว