9 พ.ย. 2566 14,770 15

ดีอี เผยช่วยกู้เพจที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ถูกแฮกและโพสต์คลิปหวิว

ดีอี เผยช่วยกู้เพจที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ถูกแฮกและโพสต์คลิปหวิว
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพจดังกล่าว  ในการนี้ทางเจ้าหน้าที่กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ช่วยกู้เพจ META (Facebook) ของที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง และแก้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้ว ภายในวันดังกล่าวอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ DE ขอเตือนผู้จัดการเพจ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรหมั่นตรวจสอบความปลอดภัยของเพจอย่างสม่ำเสมอ ในการตั้งค่าและตรวจสอบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย  ทั้งเรื่องรหัสผ่าน การมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงเพจ หรือการยืนยันตัวตนสองชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามายึดครองเพจและแอบอ้างไปกระทำความเสียหายต่างๆ ได้ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังสามารถรับมือกับปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ทันที หากเกิดเหตุสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองถูกแฮก ตลอดจนการสังเกตปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแฮกระบบที่ตนเองคาดไม่ถึง เช่น ความสำคัญของอีเมล ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแฮกเข้าสู่ระบบ การสังเกตประวัติการใช้งานอีเมล การตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และแนวทางลดการสูญเสียของข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์  โดยแนะนำการสำรองข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลไว้ใช้หากเกิดเหตุไม่คาดคิด และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานในการกู้คืนกับผู้ให้บริการในต่างประเทศได้

สำหรับผู้ประสบปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441 ได้ตลอด 24 ชม. หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 1212 OCC