7 พ.ย. 2566 648 0

ผลสำรวจชี้ ธุรกิจต้องสร้างความเชื่อมั่นในการนำ GenAI มาใช้

ผลสำรวจชี้ ธุรกิจต้องสร้างความเชื่อมั่นในการนำ GenAI มาใช้
 • การสำรวจใหม่จากทั่วโลกได้ประเมินความคิดเห็นของผู้คนกว่า 10,000 คนเพื่อศึกษาความสมดุลระหว่างข้อกำหนดและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาให้สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ใกล้เคียงที่มนุษย์สร้างขึ้น (GenAI)
 • GenAI กำลังเป็นที่สนใจทั่วโลก โดย 72% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความตื่นตัวในเรื่องนี้
 • 68% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถามระบุว่า ไม่ควรมองข้ามความสำคัญเรื่องข้อกำหนดการใช้นวัตกรรมใหม่นี้ ควบคู่ไปกับความโปร่งใสในการใช้ GenAI ซึ่งมีความสำคัญเช่นกัน

Thoughtworks (NASDAQ: TWKS) บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ผสานกลยุทธ์ การออกแบบ และวิศวกรรมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล ได้เผยผลสำรวจระดับโลกล่าสุดซึ่งพบว่า แม้ผู้คนจะอยากให้องค์กรธุรกิจได้ทดลองใช้ GenAI เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ แต่ก็ต้องการความโปร่งใสในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงการสื่อสารเชิงรุกว่าจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ใหม่นี้อย่างไร การสำรวจยังได้ศึกษาความคาดหวังของผู้คนที่มีต่อธุรกิจ และการรักษาใบอนุญาติในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ใหม่ ควบคู่ไปกับข้อกำหนดใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ผลสำรวจ “เสียงจากผู้ใช้บริการถึงธุรกิจในการใช้ GenAI อย่างมีความรับผิดชอบ” จากผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 10,000 คนจาก 10 ประเทศ


สาระสำคัญ

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความกังวลและความตื่นเต้นเกี่ยวกับ GenAI มีจำนวนใกล้เคียงกัน

 • ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30% ค่อนข้างตื่นเต้นกับ GenAI ในขณะที่อีก 42% ทั้งรู้สึกตื่นเต้น และกังวลไปพร้อมๆ กัน
 • ผู้บริโภค 83% เชื่อว่า ธุรกิจจะสามารถนำ GenAI มาใช้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ GenAI เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ (59%) ซึ่งจะช่วยมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นผ่านการบริการที่รวดเร็ว (51%) และบริการสำหรับเฉพาะบุคคลมากขึ้น (50%)
 • อย่างไรก็ดี ก็มีความคาดหวังให้ธุรกิจนำ GenAI มาใช้อย่างมีจริยธรรมควบคู่ไปกับการสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (87%)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นพ้องว่า การมีข้อกำหนดในเรื่องการใช้ GenAI อย่างมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

 • ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการมีข้อกำหนดในการใช้ GenAI โดยภาครัฐเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการออกแบบ พัฒนา และนำข้อกำหนดมาใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (90%) เห็นพ้องว่า ข้อกำหนดจากภาครัฐเป็นสิ่งจำเป็น และจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจเมื่อองค์กรธุรกิจใช้ GenAI
 • หากองค์กรธุรกิจไม่สามารถนำ GenAI มาใช้อย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบ 93% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้เสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับผลกระทบที่ร้ายแรง อาทิ ประเด็นข้อกำหนดกฎหมาย (65%) และการเสื่อมเสียชื่อเสียง (65%)
 • องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องนำ GenAI มาใช้อย่างโปร่งใส มิฉะนั้น จะเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (85%) จะสนับสนุนธุรกิจที่นำ GenAI มาใช้อย่างโปร่งใสและชอบธรรม

องค์กรธุรกิจกับใบอนุญาติจากสังคม เพื่อการใช้ GenAI

 • 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องก้าวตามนวัตกรรม GenAI ที่เติบโตอย่างรวดเร็วให้ทันท่วงที ในขณะที่ภาครัฐก็จะต้องออกข้อกำหนดการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ควบคู่กัน
 • และเพื่อให้ธุรกิจนำ GenAI มาใช้ได้อย่างเหมาะสม ลูกค้าเชื่อว่าข้อกำหนดในการใช้ จะต้องมีการระบุชัดเจนในเรื่องการนำข้อมูลไปใช้ (68%) เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการสร้างเนื้อหาใหม่ที่ผิดกฎหมาย (63%) และการเปิดเผยข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้ GenAI (62%)

ไมค์ เมสัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Thoughtworks กล่าวถึงผลการสำรวจว่า “ในโลกของเราซึ่งความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรธุรกิจจึงต้องเข้าใจว่าความเชื่อมั่นของสาธารณชนในเรื่องการใช้ GenAI อย่างมีจริยธรรม ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ยังเป็นประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ขององค์กรอีกด้วย กว่าหลายทศวรรษที่ Thoughtworks ได้ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการสร้างหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของตน”

ลอเรน วูดลีย์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยของ Vanson Bourne กล่าวว่า “Thoughtworks มีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ ในเรื่อง GenAI ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนที่มีต่อธุรกิจที่นำนวัตกรรมนี้มาใช้ โดยผลการสำรวจค่อนข้างเป็นที่น่าประหลาดใจ เนื่องจากลูกค้ามีความกังวลว่าธุรกิจจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ GenAI มาใช้อย่างไร ซึ่งตอกย้ำให้ธุรกิจตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า หากธุรกิจสามารถจัดการความกังวลได้อย่างทันท่วงทีและโปร่งใส อนาคตของ GenAI ก็จะสดใส และเราจะได้เห็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และส่งเสริมความรู้สึกตื่นตัวที่ลูกค้ามีให้กับปัญญาประดิษฐ์ใหม่นี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความกังวลในใจลูกค้าได้จางหายไป”

ไมค์ เมสัน กล่าวเสริมว่า “GenAI ทำให้เกิดความเป็นไปได้แบบไร้ขีดจำกัด และเราได้ร่วมทำการทดลองนี้กับกลุ่มลูกค้าเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นไอเดียใหม่ๆ เพื่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่รวดเร็ว และการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล แล้วจึงนำผลการทดลองที่ได้เหล่านี้มาผลิตซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรต่อไป”

ดาวน์โหลด “GenAI: What consumers want” ได้ที่นี่ here.

วิธีการสำรวจ

Thoughtworks ได้มอบหมายให้ Vanson Bourne เอเจนซี่ด้านวิจัยการตลาด ทำการสำรวจลูกค้าจำนวน 10,000 คนจากทั่วโลก เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โดยเป็นลูกค้า 1,000 คนในแต่ละประเทศจาก 10 ประเทศดังต่อไปนี้ ออสเตรเลีย บราซิล เยอรมัน อินเดีย อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า และมีความตระหนักรู้ในเรื่อง GenAI

การสัมภาษณ์ผู้ร่วมสำรวจผ่านขั้นตอนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นหลากหลายขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร่วมทำสำรวจในครั้งนี้เป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างแท้จริง

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Generative AI: Revolutionizing how work gets done.

และติดตามข้อมูลข่าวสารของ Thoughtworks ได้ทาง website Twitter, LinkedIn และ YouTube