3 พ.ย. 2566 580 1

AIS – GC ส่งต่อแนวคิดการจัดการขยะกับโครงการ 'Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ' รวมพลาสติกใช้แล้วและขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า 6 แสนชิ้น

AIS – GC ส่งต่อแนวคิดการจัดการขยะกับโครงการ 'Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ' รวมพลาสติกใช้แล้วและขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า 6 แสนชิ้น

หนึ่งในภารกิจสำคัญ จากความร่วมมือระหว่าง AIS และ GC ที่มุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับและสร้างต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติตามแนวคิด ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล คือการสร้างความตระหนักรู้ประชาชนเข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ผ่านโครงการ Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ ที่ได้ชวนนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำ 11 แห่งจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมการแข่งขันเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste + และพลาสติกใช้แล้วผ่าน GC YOUเทิร์น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จากการแข่งขันทำให้โครงการฯ สามารถรวบรวมรวมพลาสติกใช้แล้วและขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 6 แสนชิ้น ภายในระยะเวลาเพียงแค่  2 เดือนเท่านั้น โดยน้องๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ชนะ คว้าทุนการศึกษาและถ้วยรางวัล Upcycling ที่ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วไปครองได้สำเร็จ


สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประเด็นเรื่อง สิ่งแวดล้อม คืออีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่เราให้ความสำคัญ ผ่านโครงการคนไทยไร้ E-Waste ที่วันนี้เราได้สร้างพลังเครือข่ายของ Green Partnership เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จนนำมาสู่การเป็น HUB of e-waste หรือศูนย์กลางด้านองค์ความรู้และจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งการทำงานร่วมกับ GC ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่เราจะร่วมกันส่งต่อพลังไปยังเครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจจนสามารถนำไปบริหารจัดการทั้งพลาสติกใช้แล้ว และ E- Waste ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนจากการจัดโครงการฯ น้องๆ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเก็บรวมรวมขยะให้เข้าสู่กระบวนการมากถึง 6 แสนชิ้น นับเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาใช้ศักยภาพร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน”


ขณะที่ ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC และ AIS ได้ร่วมดำเนินโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” ในรูปแบบการแข่งขันและได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 11 แห่ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพลาสติกใช้แล้วและขยะอิเล็กทรอนิกส์ กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เรามุ่งหวังที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นิสิต-นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือในครั้งนี้สามารถลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วประเภทขวด PET ใส ไปสู่หลุมฝังกลบได้กว่า 598,043 ขวด ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 12.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับปริมาณการปลูกต้นไม้ 1,298 ต้น สำหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำเก็บกลับเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธีได้ถึง 5,796 ชิ้น ต้องขอขอบคุณทั้ง 11 มหาวิทยาลัยและแสดงความยินดีกับผู้ชนะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป”
สำหรับโครงการ Green University ทิ้งเทิร์น ให้โลกจำ เป็นกิจกรรมการแข่งขันเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste + และพลาสติกใช้แล้วผ่าน GC YOUเทิร์น ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัย11 แห่งเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้องๆ จากทุกมหาวิทยาลัยได้ลงไปส่งต่อจิตสำนึกผ่านการสื่อสาร การทำกิจกรรมภายใน ร่วมกับ บุคลากร หรือแม้แต่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เห็นถึงปัญหาหากขยะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดการที่ถูกต้อง งานนี้น้องๆ ทั้ง 11 มหาวิทยาลัยสามารถรวมพลาสติกใช้แล้วและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถึง 603,839 ชิ้น ซึ่งจะถูกนำไปรีไซเคิลและเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถรวบรวมพลาสติกใช้แล้วและขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้สูงสุด คว้าทุนการศึกษาและพร้อมถ้วยรางวัล Upcycling ที่ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วไปครองได้สำเร็จสามารถติดตามข้อมูลโครงการและภาพความประทับใจได้ทาง GC YOUเทิร์น Facebook https://www.facebook.com/YOUTURNPLATFORM?mibextid=LQQJ4d

เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการดิจิทัลบนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1460 MHz (นับรวมคลื่นความถี่ที่ร่วมมือกับพันธมิตรรวมถึง NT ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กสทช.) และมีจำนวนผู้ใช้งานล่าสุดกว่า 44.4 ล้านเลขหมาย (ณ กันยายน 2566) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre, ธุรกิจลูกค้าองค์กร และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่พร้อมนำศักยภาพเข้าสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน พบกับเราได้ที่ www.ais.th

 

 

เกี่ยวกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)

GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล เรานำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 4 ปีต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593 

ติดตามข่าวสารของ GC ได้ที่:  www.pttgcgroup.com  / LINE : @GCofficial / Facebook : @GC.CorporateOfficial