2 พ.ย. 2566 328 0

DE เผยศูนย์ AOC 1441 วันแรกรับสาย 1,025 สาย

DE เผยศูนย์ AOC 1441 วันแรกรับสาย 1,025 สาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 รัฐมนตรี ประเสริฐ ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC ) หรือ AOC 1441 ให้บริการ 24 ช.ม. และได้สั่งการให้ติดตามผลดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ ศูนย์ AOC 1441 สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัย online สำหรับประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในฐานะโฆษกกระทรวงดีอี ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 18:00AOC 1441 ได้รับสายจำนวน 1,025  สาย ส่วนใหญ่เป็นติดต่อขอคำปรึกษา และ AOC 1441 ได้ช่วยอายัดบัญชีจบภายใน 1 ชม. จำนวน 12 บัญชี (ข้อมูลเบื้องต้น) ซึ่งภาพรวม AOC 1441 สามารถให้ข้อมูล หรือช่วยเหลือ ผู้ติดต่อเข้ามาได้ดี น่าพึงพอใจ

สำหรับปัญหาอุปสรรคในวันแรก ยังพบว่า

1. สายโทรเข้าสูงมาก ในช่วงเวลา 9:00 – 12:00 น. ทำให้ผู้โทร มีการรอสายนาน หรือวางสายไปจำนวนหนึ่ง (ปกติ จะทำการโทรเข้ามาใหม่)

2. นอกจากนี้ พบปัญหาในการติดต่อ สถาบันการเงิน เพื่อทำการระงับบัญชี ดังนี้

·      ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างนี้ สามารถต่อต่อสายด่วน ของธนาคารกรุงเทพ 02-645-5555 กด *3 เพื่อทำการขออายัดบัญชี ผิดกฎหมาย ได้

·      ธนาคาร TTB มีการปรับปรุงระบบ โดยจะมีความพร้อม ในการดำเนินการ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566    ซึ่งระหว่างนี้ สามารถติอต่อสายด่วน ของ TTB 1428 กด 03 เพื่อทำการขออายัดบัญชี ผิดกฎหมายได้

สำหรับ สถาบันการเงินอื่นๆ ไม่พบปัญหาอุปสรรค ได้รับความร่วมมือ และช่วยทำการอายัดบัญชีให้ทันที

สำหรับ AOC 1441 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์  ให้บริการ one stop service แก่ประชาชน ช่วยดำเนินการ ระงับ/อายัดบัญชี ได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์

โดยเป้าหมายของศูนย์ AOC 1441 คือ

1. ระงับ/อายัดบัญชีของคนร้าย ให้ผู้เสียหาย/ผู้ถูกหลอกลวงออนไลน์ทันที

2. ติดตามสถานะ การแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที

3. เร่งการคืนเงินให้ผู้เสียหาย

4. เพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม ดำเนินคดีและการขยายผลคดี โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยงานบูรณาการข้อมูลและร่วมทำงานทันทีทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย

ประเสริฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวในตอนท้ายว่า "นายกฯ เศรษฐา มีความห่วงใย  ต่อผู้เสียหายจากโจรออนไลน์ ได้สั่งการให้ ดีอี ทำงานเชิงรุก ทั้งนี้ De ได้รับด้วยความร่วมมือขจากหน่วยงานต่างๆ  จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ AOC สายด่วน 1441 ขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าศูนย์นี้ช่วยแก้ปัญหาภัยออนไลน์ให้ประชาชนได้ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับใช้กฎหมาย จะสามารถดำเนินคดี หาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ได้อย่างแน่นอน"