27 ต.ค. 2566 152 0

เน็คซ์ แคปปิตอล นำ AI technology เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า

เน็คซ์ แคปปิตอล นำ AI technology เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า

เน็คซ์ แคปปิตอล นำ AI technology เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (Next Capital) ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อชั้นนำ ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการให้กับลูกค้า นำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้  ล่าสุดนำ Chat GPT มาช่วยในการออกแบบการสนทนา คิดคำถาม เพื่อให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้ทีมงานสามารถตอบลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้โปรแกรม Chat GPT เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก รวดเร็ว ราบรื่น ไร้รอยต่อ Seamless Service Experience ด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในทุกกระบวนการ ซึ่งจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยปัจจุบัน Next Capital ได้นำ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาเป็นเทคโนโลยีหัวใจหลัก ในการให้บริการลูกค้า แบบครบจบกระบวนการ

ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP เปิดเผยว่า “เน็คซ์ แคปปิตอล เรามุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้ลูกค้าของเราประทับใจ จึงมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ระดับโลก เข้ามาช่วยตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้โปรแกรม Chat GPT ที่ผ่านการเทรนภาษาไทย ที่ถูกออกแบบเฉพาะ กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและลูกค้าคนไทย ซึ่งสามารถช่วย support ออกแบบการสนทนา คำถาม เพื่อเพิ่มคุณภาพการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกค้าบน Line Official Next Connect ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำเสมือนเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

ในขณะเดียวกัน การที่เราวางรากฐานทางเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถขยับขยายต่อไปในอนาคตได้ ทำให้เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุด ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นและวางใจในบริการของเราได้ และที่สำคัญ การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในบริการสินเชื่อเช่าซื้อในอนาคตอีกด้วย”

เพื่อสร้างความพึงพอใจและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยปัจจุบัน เน็คซ์ แคปปิตอล ได้นำ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาเป็นเทคโนโลยีหัวใจหลัก ในการให้บริการลูกค้า แบบครบจบกระบวนการการสมัครสินเชื่อ ลูกค้าจะได้รับการให้บริการผ่าน Next Checker application โดยพนักงาน Checker สามารถรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นภายใน 1 นาที ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

  • AI credit scoring การใช้ AI Machine Learning เพื่อทำ scoring ลูกค้าให้ได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อกับกลุ่ม under-banked
  • AI automated credit decision ระบบการพิจารณาสินเชื่ออัตโนมัติ สามารถดำเนินการขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อทั้งหมดได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการพิจารณาสินเชื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  • AI Assisted Collection ช่วยประมวลผลในการจัด Priority Score ในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ