21 ต.ค. 2566 217 0

Xiaomi จับมือ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ บรรยายเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ พร้อมจัดการประกวดถ่ายภาพชิงรางวัลผ่านโครงการ Xiaomi Imagery Award 2023

Xiaomi จับมือ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ บรรยายเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ พร้อมจัดการประกวดถ่ายภาพชิงรางวัลผ่านโครงการ Xiaomi Imagery Award 2023

(จากซ้าย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐา ฉางชูโต รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มร. อเล็กซ์ ถัง ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียวหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล และผู้จัดการ เสียวหมี่ ประเทศไทย และ ปรัชญา คีรีรัตน์ Leica Instructor of Leica Camera Thailand


เสียวหมี่ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำทางเทคโนโลยีระดับโลก จับมือร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษา โดยจัดคลาสบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ พร้อมจัดการประกวดถ่ายภาพชิงรางวัลผ่านโครงการ “Xiaomi Imagery Award 2023”

มร. อเล็กซ์ ถัง ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียวหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล และผู้จัดการ เสียวหมี่ ประเทศไทย กล่าวว่า “เสียวหมี่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาของเยาวชน เราจึงเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยในปีนี้เสียวหมี่ ประเทศไทย ได้จับมือกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Leica Camera Thailand มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายให้ความรู้พร้อมแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทาน นอกจากนี้เสียวหมี่ยังประกาศจัดการประกวดภาพถ่ายผ่านโครงการ “Xiaomi Imagery Award 2023” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในด้านการถ่ายภาพอีกด้วย”

ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา กล่าวว่า“ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของเสียวหมี่ ประเทศไทย ในการส่งเสริมความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษ การที่เสียวหมี่เข้ามาให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในสายงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่จะต้องนำทักษะนี้ไปใช้ในอนาคตการทำงานต่อไปอย่างแน่นอน และยังถือเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับนักศึกษาได้สามารถนำไปปรับใช้ในด้านต่างๆ ได้อีกมากมาย”