19 ต.ค. 2566 4,669 1

‘ดีอี’ ไปจีนขึ้นประชุม High-level จับมือสำนักข้อมูลจีน MOU ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

‘ดีอี’ ไปจีนขึ้นประชุม High-level จับมือสำนักข้อมูลจีน MOU ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

วานนี้ (18 ตุลาคม 2566) ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม High - level Forum on Digital Economy ภายใต้หัวข้อ “Digital Economy as a new Source of Growth” ในห้วงการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง  ครั้งที่ 3 จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานข้อมูลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 


ประเสริฐ กล่าวว่า กระทรวงดีอีได้เข้าร่วมประชุม High - level Forum on Digital Economy ภายใต้หัวข้อ “Digital Economy as a new Source of Growth” ในห้วงการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง  ครั้งที่ 3 โดยมีผู้แทนระดับผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วม อาร์เจนตินา ชิลี คองโก เคนยา เวียดนาม กัมพูชา และกรีซ เข้าร่วม และระดับรัฐมนตรีจาก จีน เซอร์เบีย สปป.และลาว เข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงฯ ได้ร่วมกล่าวในหัวข้อ The Opportunities of Digital Economy for Shared Benefits and Mutual Learning โดยเน้นย้ำถึงแผนงานเครื่องยนต์ใหม่ของประเทศไทย (The Growth Engine of Thailand) ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลและการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัล และเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเห็นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการเติบโตรวมถึงเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ อันจะนำมาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืนร่วมกัน

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมฯ กระทรวงดีอี ได้มีโอกาสเข้าร่วมหารือทวิภาคีระหว่าง เศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  และ หลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทย-จีน  รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อยืนยันความร่วมมือเพื่อเผชิญกับความท้าทายทุกมิติทั่วโลก ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ความเชื่อมโยงทั้งโครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทาน เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์โลก  รวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหา Call Center การพนันออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชาชนไทย จีน และประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค


นอกจากนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานข้อมูลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนายประเสริฐ  จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการฯ และนายฉง เลี่ยง รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา และการปฏิรูปแห่งชาติ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายหลี่ เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีน ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามดังกล่าว


สำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยและจีนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เกษตรกรรม การผลิต และการบริการ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในสาขาตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลาวด์คอมพิวติ้ง เทคโนโลยีบล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมทางออนไลน์