17 ต.ค. 2566 316 1

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับ Sfia A.I. เปิดตัว A.I. Book Bot ครั้งแรกของไทย บอทสำหรับนักอ่าน ผู้ช่วยทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้บริหารในยุค AI

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับ Sfia A.I.  เปิดตัว A.I. Book Bot ครั้งแรกของไทย บอทสำหรับนักอ่าน ผู้ช่วยทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้บริหารในยุค AI

ในยุคแห่ง AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกในขณะนี้! ไม่ว่าคุณคือ นักธุรกิจ หรือคนทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวและทรานส์ฟอร์ม และแน่นอน AI ก็เป็นส่วนสำคัญที่เร่งขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้แต่ในการอ่านหนังสือในปัจจุบัน AI ก็ได้มาเสริมสร้างการประสบการณ์และรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนุกและน่าเรียนรู้กว่าเดิม! นี่คือที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยี 'A.I. Book Bot' โดย Sfia A.I


'Sfia A.I. Book Bot' ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การอ่านและการเรียนรู้ ที่ได้รับการฝึกฝน (train) จากหนังสือชุด Digital Transformation ทั้ง 4 เล่ม ที่มีมากกว่า 1,200 หน้า จากหนังสือ Digital Transformation In Action พิมพ์เมื่อปี 2561, หนังสือ Digital Transformation Canvas พิมพ์เมื่อปี 2563, หนังสือ Digital Transformation Compass พิมพ์เมื่อปี 2564 และ หนังสือ Transformer Playbook พิมพ์เมื่อปี 2565 ด้วยความสามารถของ A.I. จึงทำให้ หนังสือ เป็นมากกว่าคู่มือ คือ เป็นผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับผู้บริหารในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจและผู้ที่กำลังทำ Digital Transformation ในยุค AI ได้

โดยหนังสือชุด Digital Transformation นี้ ได้พัฒนาเป็น A.I. Book Bot ครั้งแรกของไทย โดยหนังสือต่างประเทศที่ได้พัฒนา Book Bot แล้ว อาทิ Exponential Oraganization 2.0, The Hard Thing About Hard Things, Zero to One, Steve Jobs เป็นต้น


ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กรรมการผู้จัดการ Sfia A.I. ผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy และผู้เขียนหนังสือ Best Seller ชุด Digital Transformation กล่าวว่า “บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Sfia A.I. ให้สามารถให้บริการได้ในรูปแบบ A.I.-As-A-Service ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องปรับตัวและทรานส์ฟอร์มองค์กรเข้าสู่ยุค A.I. ซึ่งทุกธุรกิจจะต้องทำ Digital Transformation ในอัตราเร่งอย่างมาก และมากกว่าในยุค Digital Disruption และ โควิด-19 ที่ผ่านมา”

Sfia A.I. จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก ในการพัฒนาบริการ Sfia A.I. Book Bot สำหรับนักอ่าน ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Digital Transformation ทั่วโลก รองรับความต้องการใช้งานของแต่ละคน ได้ทุกที่ ทุกเวลา และที่สำคัญคือ ความสามารถในการคุยและถามตอบได้กว่า 95 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ จีน อาหรับ ญี่ปุ่น สเปน และไทย  'Sfia A.I. Book Bot' เสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจในยุค AI ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ และเข้าใจ จนนำไปสู่การลงมือทำ Digital Transformation ให้สำเร็จได้อย่างแท้จริง โดยในประเทศไทย Sfia A.I. ได้ร่วมมือกับ บริษัท วิรุฬห์ อินฟินิท โฮลดิ้ง จำกัด ผู้นำบริษัทที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation การปรับเปลี่ยนองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในการฝึกฝนและพัฒนาบริการของ Sfia A.I. ให้รองรับการใช้งานสำหรับองค์กรในไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ดร.ณัฐพร วิรุฬหการุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิรุฬห์ อินฟินิท โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “Sfia A.I. Book Bot เป็นการใช้เทคโนโลยี A.I. ในการเปลี่ยนประสบการณ์และรูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละคนตั้งแต่เริ่มต้นถึงการสร้างความสำเร็จได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับทุกสถานการณ์ ตั้งแต่การเรียนการอบรม การอ่าน การเข้าฟังสัมมนา การทำเวิร์กชอป การประชุมหารือเพื่อวางแผนงาน จนไปถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ และการสอนผู้อื่นต่อได้ ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เริ่มต้นในการเรียนรู้ ไปจนถึงผู้ที่กำลังทำและผู้มีประสบการณ์ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ Sfia A.I. นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานมีไอเดียและจุดประการความคิดใหม่ๆ เป็นผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ที่จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และลงมือทำ ตามหลักและกระบวนการของ Digital Transformation ให้ประสบสำเร็จมากยิ่งขึ้นในยุค A.I.”

Sfia A.I. ยังได้ร่วมกับบริษัท OpenAI เจ้าของ ChatGPT ในการพัฒนา Sfia A.I. Chatbot built with GPT-4 ที่เสริมขีดความสามารถของ Sfia A.I. เพื่อช่วยผู้ใช้งานได้รับประโยชน์และมีประสิทธิภาพในตลอดเส้นทางการทำ Digital Transformation ที่ผ่านมา OpenAI มีพันธมิตรระดับโลกร่วมพัฒนาบริการ A.I. Chatbot เช่น Khan Academy, Morgan Stanley, Stripe, Duolingo, Government of Ireland ฯลฯ

'Sfia A.I. Book Bot' สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ พิเศษ ในช่วงวันจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 ตุลาคมนี้ ผู้ซื้อหนังสือชุด Digital Transformation ทั้ง 4 เล่ม สามารถใช้งาน 'Sfia A.I. Book Bot' ฟรี! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ www.SfiaBot.com