12 ต.ค. 2566 1,059 22

Acer เผยเส้นทางความยั่งยืนร่วมสร้างโลกสีเขียว มุ่งเดินโครงการ Earthion ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้พนักงาน พาร์ทเนอร์และลูกค้า

Acer เผยเส้นทางความยั่งยืนร่วมสร้างโลกสีเขียว มุ่งเดินโครงการ Earthion ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้พนักงาน พาร์ทเนอร์และลูกค้า
  • เอเซอร์มุ่งเดินโครงการ Earthion ในการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในองค์กร พาร์ทเนอร์และลูกค้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการลงมือทำเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ มุ่งหวังสร้างแรงกระเพื่อมแบบยั่งยืนสู่สังคม
  • ผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยขยายไลน์อัพผลิตภัณฑ์กลุ่ม Vero ทั้ง โน้ตบุ๊ก มอนิเตอร์ โปรเจคเตอร์ เราท์เตอร์ เครื่องฟอกอากาศ
  • เสริมผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ เครื่องกรองน้ำ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก  ขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทน ด้วยจักรยานไฟฟ้า และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เผยแนวทางร่วมสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนการลดปัญหามลพิษทางขยะเพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 โครงการความร่วมมือ “ทิ้ง | ทิ้ง  (ถูกทิ้ง | ทิ้งถูก)”  “เหลือขอ” และ “ทอใหม่” หวังสร้างแรงกระเพื่อมการรับรู้และร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายไลน์อัพผลิตภัณฑ์จากการผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบรับไลฟ์สไตล์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน 


นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “เอเซอร์ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการปฎิบัติไว้ 3 แนวทางคือ Climate Change, Circular Economy และ Social Impact ซึ่งแต่ละแนวทางได้กำหนดเป้าหมายดังนี้ 

  • Climate Change: มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีการใช้พลังงาน น้อยลง 45% ภายในปี 2025 โดยเทียบกับปี 2016 เอเซอร์มีส่วนผลักดันให้ ซัพพลายเออร์ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม RE100 และ SBT เพื่อช่วยลดคาร์บอน 
  • Circular economy: เพิ่มปริมาณการนำพลาสติก PCR 20-30% มาใช้ในสินค้ากลุ่มต่างๆ ของเอเซอร์ทั้งคอมพิวเตอร์ จอแสดงผล โปรเจคเตอร์ และอื่นๆ
  • Social Impact: พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมมากกว่า 90%

เอเซอร์เชื่อว่า ‘ความยั่งยืน’ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กร พันธมิตรและพาร์ทเนอร์ โดยนำเสนอความคิด แนวทาง และกิจกรรม ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน เอเซอร์กำลังดำเนินการขับเคลื่อนผ่าน 3 กิจกรรมได้แก่ 


  • ทิ้ง | ทิ้ง  (ถูกทิ้ง | ทิ้งถูก) โครงการด้าน E-Waste ที่เอเซอร์ให้ความสำคัญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยตั้งจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์บริการเอเซอร์กว่า 10 สาขา และมีแผนจะเพิ่มจุดวางให้ได้มากขึ้น 30% โดยการร่วมมือกับพาทเนอร์ ในปี 2022 เอเซอร์รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง 918 กก. และคาดว่าในปี 2023 จะเพิ่มขึ้น 20% โดยจะรวบรวมและส่งต่อให้กับหน่วยงานเพื่อคัดแยก รีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย 


  • “ทอใหม่ (จาก) เส้นใย ขวดเก่า” เอเซอร์ร่วมกับวัดจากแดงปลุกจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ ของพนักงานในองค์กรเอเซอร์ ในการรวบรวมและนำส่งขวดน้ำพลาสติก ส่งต่อให้กับศูนย์การเรียนรู้และจัดการขยะชุมชน “วัดจากแดง” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยพลาสติกและผลิตเป็นผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์ ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงตอนนี้เราได้ส่งต่อขวดน้ำพลาสติกไปยังวัดจากแดง รวมแล้วมากกว่า 1,800 ขวด ช่วยผลิตผ้าไตรจีวรได้มากว่า  120 ชุด 


  • “เหลือขอ = ขอที่เหลือ เพื่อแบ่งปัน” เอเซอร์ร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นสร้างคุณค่าให้กับของเหลือใช้ ส่งต่อเป็นโอกาส รายได้สำหรับค่าอาหาร ค่าเทอมให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ปัจจุบันมีการตั้งรับบริจาคที่ศูนย์บริการเอเซอร์สำนักงานใหญ่เท่านั้น โดยได้มีการมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับทางมูลนิธิไปแล้วกว่า 5 ครั้ง และมีแผนที่จะขยายเพิ่มจุดรับบริจาคกับทางพาร์ทเนอร์ในเร็วๆ นี้ 


จากความสำเร็จของทั้ง 3 กิจกรรม นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เอเซอร์จะนำไปขยายผลและต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Vero ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ Earthion ของเอเซอร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อย CO2 ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้บริโภคได้ครบครัน ด้วยการผสมผสานทั้งด้านวัสดุ เทคโนโลยี รวมถึงเรื่องแพคเกจจิ้งสินค้า เช่น การใช้วัสดุ PCR (Post-Consumer Recycled) แพกเกจจิ้งจากวัสดุรีไซเคิล ใช้หมึก Soy Ink และโปรแกรม VeroSense ที่ช่วยจัดสรรการใช้พลังแบตเตอรี่

PCR (Post-Consumer Recycled) พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มีคุณสมบัติแข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการการผลิตที่ปล่อยก๊าซ (Carbon Footprint) สู่บรรยากาศน้อยกว่าพลาสติกทั่วไป 25% ลดการใช้เม็ดพลาสติกได้ 20-60% รวมถึงการรีไซเคิลขยะพลาสติกในทะเลมาเป็นพลาสติกสำหรับทัชแพด

VeroSense แอปพลิเคชันการจัดการการใช้พลังงานแบตเตอรี่จากเอเซอร์ ที่ช่วยควบคุมประสิทธิภาพ ช่วยปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้ยาวนานขึ้น ด้วยการตั้งค่าใช้งานได้ 4 โหมด Performance, Balanced, Eco และ Eco+

Packaging นอกจากด้านผลิตภัณฑ์แล้ว เอเซอร์ยังให้ความสำคัญต่อกล่องบรรจุภัณฑ์ คู่มือ สติกเกอร์และวัสดุห่อหุ้มต่างๆ ที่ผลิตจากกระดาษและวัสดุรีไซเคิล 100 %  หมึกที่พิมพ์ลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ใช้หมึก Soy Ink หมึกพิมพ์ที่มีน้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบแทนน้ำมันปิโตรเลียม ปราศจากสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อโดนน้ำหรือเผาไหม้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Vero

Notebook


Acer Aspire Vero โน้ตบุ๊กรักษ์โลก eco-design ที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน ตัวเครื่องและขอบจอผลิตจากพลาสติก PCR 40% ปุ่มคีย์บอร์ดและอะแดปเตอร์ผลิตจากพลาสติก PCR 50% ไม่ใช้สีเคลือบบนตัวเครื่อง ฝาครอบแข็งแรงรับแรงบีบอัดได้ถึง 20 กก. บานพับแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ ตัวเครื่องทนต่อการตกกระแทกจากที่สูงถึง 28 ซม. พร้อมพอร์ตรองรับการเชื่อมต่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานด้วย Thunderbolt 4/USB Type-C และ USB 3.2 Gen1 Type-A สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือได้แม้ในขณะปิดเครื่อง กล้อง QHD คุณภาพสูงรองรับการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย Wi-Fi 6E เสริมประสิทธิภาพพลังงานเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วย Acer VeroSense พร้อมใช้งานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office ตามกำหนดมาตรฐาน Intel Evo ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ตอบสนองได้เร็วขึ้น รองรับการทำงานมัลติทาสก์ 

AV14-51-564V และ AV14-51-58F3 จอแสดงผล FHD IPS 14” โปรเซสเซอร์ 12th  Gen Intel Core i5-1235U, RAM 8GB PDDR4X, SSDPCIe512GB รองรับ Wi-fi 6E มีให้เลือกใช้งานสองสี Cobblestone Gray และ Marianna Blue พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office Home&Student2021 จำหน่ายในราคา 25,990 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 2 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่)

AV15-52-5876 จอแสดงผล FHD IPS 15.6” โปรเซสเซอร์ 12th Gen Intel Core i5-1235U, RAM 8GB PDDR4X, SSDPCIe512GB รองรับ Wi-fi 6E สี Cobblestone Gray พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office Home&Student2021 จำหน่ายในราคา 26,990 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 2 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่)

AV15-53-5446 จอแสดงผล FHD IPS 15.6” โปรเซสเซอร์ 13th Gen Intel Core i5-1335U, RAM 16GB LPDDR5, SSDPCIe512GB รองรับ Wi-fi 6E สี Cypress Green พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office Home&Student2021 จำหน่ายราคาพิเศษสำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทาง Acer Store (https://store.acer.com/th-th/) ในราคา 23,990 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 2 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่)

Router


Acer Connect Vero W6m เราเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวแรกจากเอเซอร์ ดีไซน์ที่เรียบง่าย ขนาดกะทัดรัด ตัวเครื่องผลิตด้วยพลาสติก PCR 30% ช่วยประหยัดพลังงานด้วยโหมด Eco ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ตอบสนองการใช้งานแบนด์วิธสูง Acer Connect Vero W6m เป็นเราเตอร์ Wi-Fi 6E Mesh ตัวแรกที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหภาพยุโรป EN 303 645 (RED) ทำงานด้วยระบบประมวลผลความเร็ว 4 คอร์ ความเร็ว 2.0 GHz รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E Tri-Band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) AXE7800 ให้ความเร็วสูงสุดถึง 7.8 Gbps ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตรวดเร็วและเสถียร กระจายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 465 ตร.ม. ในระบบ Dual Mesh และ 920 ตร.ม. ในระบบ Quad Mesh ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ MediaTek A53 Quad-core 2 GHz, 1 GB LPDDR RAM,  หน่วยความจำ 4 GB ตั้งค่าความปลอดภัยเครือข่ายอย่างง่ายดายด้วยปุ่ม WPS

Monitor


Vero RS242Y และ Vero RS272 มอนิเตอร์ขนาด 23.8” และ 27” ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Wide Viewing angle ให้มุมมองกว้าง ดีไซน์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวเครื่องผลิตด้วยพลาสติก PCR 85% พลาสติก OBP 5% ความบางของจอเพียง 6.9 มม. ดีไซน์ Dual glass ที่ใช้พลาสติกน้อยกว่าจอภาพมาตรฐานถึง 67% ทนทานและป้องกันรอยขีดข่วน การแสดงผลละเอียดระดับ 1920x1080 (VGA และ HDMI) เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync ให้อัตรารีเฟรชเรทที่ 100 Hz เวลาตอบสนองที่ 1 MS ให้สีธรรมชาติ สมจริงด้วยอัตราคอนทราสต์ 100 million:1 (MAX) และ 1300:1 (Native) มาพร้อมพอร์ตในตัวเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น พร้อมเทคโนโลยี Acer EcoDisplay ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 68% Vero RS242Y จำหน่ายในราคา 3,590 บาท (รวม VAT) และ Vero RS272 จำหน่ายในราคา 4,390 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 3 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่)

Projector 


Vero PL2520i โปรเจคเตอร์รุ่นประหยัดพลังงานที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก PCR 50% และบรรจุภัณฑ์ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 85% มาพร้อมหลอดเลเซอร์ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอด lamp ถึง 50% ให้ภาพที่ชัดเจนและแม่นยำด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ที่สูงถึง 2,000,000:1 ความสว่าง 4,000 ANSI Lumens ความละเอียดระดับ 1080p (1,920 x 1,080) ในสัดส่วน 16:9 อายุการใช้งานหลอดภาพ 20,000 ชั่วโมง รองรับการเชื่อมต่อ HDMI 1.4b, HDMI 2.0, USB 2.0 Type A พร้อมฟังก์ชั่น Wireless Display ที่ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเชื่อมต่อลำโพงภายนอก สามารถใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โปรเจคเตอร์ Vero PL2520i จำหน่ายในราคา 41,900 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 3 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่ และบริการ Onsite)

Vero XL2330W  เลเซอร์โปรเจคเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้พลาสติก PCR 50% บนตัวเครื่อง ฉายภาพด้วยหลอดเลเซอร์ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอด lamp ถึง 50% ให้ค่าความสว่าง 5,000 ANSI Lumens ความละเอียดระดับ WXGA (1,280 x 800) ในสัดส่วน 16:10 อัตราคอนทราสต์ที่ 50,000:1 อายุการใช้งานหลอดภาพ 20,000 ชั่วโมง รองรับการฉายภาพ 360๐ รองรับการเชื่อมต่อ HDMI 1.4b, HDMI 2.0, USB 2.0 Type A และยังสามารถใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จำหน่ายในราคา 30,900บาท (รวม VAT) ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปี (ฟรีค่าแรง อะไหล่ Onsite service)

New Lifestyle Product 


Acerpure P2 Vero เครื่องฟอกอากาศดีไซน์เรียบง่ายแต่ทันสมัย ตัวเครื่องสีขาว ผลิตจากพลาสติก PCR 35% ซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้พลาสติกแบบบริสุทธิ์จะช่วยลดการปล่อย CO2 ในระหว่างการผลิตได้ถึง 20% นอกจากนี้ยังใช้หมึกพิมพ์ที่อาศัยน้ำเป็นตัวทำละลาย (water-based ink) และบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดวางได้ทุกมุม มีแผงควบคุม LED ใช้งานสะดวก มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่าฝุ่น PM2.5 ได้แบบเรียลไทม์ และยังสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานที่เหมาะสมได้อัตโนมัติ รวมถึงการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศด้วยสัญญาณไฟ 3 สี (เขียว/เหลือง/แดง) และสำหรับ “Green Mode” ช่วยปรับกำลังการทำงานของเครื่องฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมมอเตอร์กระแสตรงช่วยให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงแต่ใช้พลังงานต่ำ สำหรับ “Quiet Mode” ช่วยลดเสียงและตัดแสงรบกวน มีแผ่นกรอง HEPA แบบ 3-in1+ ประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วย Activated Carbon Cotton สามารถแยกแบคทีเรียและอนุภาค PM2.5 ที่ลอยอยู่ในอากาศได้ถึง 99.9% และยังสามารถกรองก๊าซที่เป็นอันตรายและสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบป้องกัน 4 ชั้น เคลือบสารป้องกันฟอร์มอลดีไฮด์เพื่อกำจัดฟอร์มอลดีไฮด์และสารอันตรายอื่น ๆ โดยรอบได้ถึง 99?erpure P2 Vero จำหน่ายในราคา 5,990 บาท (รวม VAT) พร้อมการรับประกัน 2 ปี (ค่าแรง อะไหล่ และบริการ Onsite)


Acerpure Aqua WP1 เครื่องกรองน้ำ RO 3-in-1 ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ให้น้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์เสิรฟ์ได้ทั้งน้ำร้อน เย็น และอุณหภูมิปกติ สะดวกด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานบนตัวเครื่องด้วยจอแสดงผลระบบสัมผัส  Acerpure Aqua WP1 ได้รับการรับรองโดย SGS Water Quality Test ประเทศไต้หวันที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถกำจัดแบคทีเรียโคลิฟอร์มได้ 99.9% และโลหะหนักได้ 99% เช่น ปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกั่ว ให้คุณภาพน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกรอง 4 ขั้นตอน ใน 3 ไส้กรอง ได้แก่ ไส้กรองโพลิโพรมิลีน (PP) และคาร์บอนบล็อค ช่วยกำจัดอนุภาค ตะกอน คลอรีนตกค้าง กลิ่นและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เช่น เบนซินและไวนิลคลอไรด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ไส้กรองเมนเบรน RO ช่วยกรองสารทุกชนิดได้ละเอียดถึงขนาด 0.0001 ไมครอน เช่น โลหะหนัก โคลิฟอร์ม ไวรัส จุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ และ ไส้กรองคาร์บอนแบบเกร็ด ช่วยปรับปรุงรสชาติของน้ำและคืนแร่ธาตุที่จำเป็น เช่น โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียมและแมกนีเซียม ให้ความมั่นใจในทุกหยดด้วยระบบฆ่าเชื้อ UVC มีถังเก็บน้ำขนาด 8.7 ลิตร แบบ 2 ด้าน ช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งได้ถึง 3 เท่า ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะช่วยทำความสะอาดท่อน้ำและไส้กรองภายในอัตโนมัติ หมดกังวลเรื่องระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองด้วยการแจ้งเตือนเมื่ออายุการใช้งานเหลือ 20% และแจ้งเปลี่ยนไส้กรองเมื่อถึงกำหนด สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้อย่างง่ายดายเพียงมือหมุน Acerpure Aqua WP1 วางจำหน่ายในราคา 29,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมการรับประกัน 2 ปี (ค่าแรง อะไหล่ Onsite service)


Acer ebii จักรยานไฟฟ้าอัจริยะตัวช่วยการเดินทางของคนเมืองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดีไซน์มินิมอลแต่แข็งแกร่ง เทคโนโลยีแบตเตอรี่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและเชื่อถือได้มากที่สุด ดิสก์เบรคแบบไฮโดรลิกเพิ่มความมั่นใจให้ทุกการขับขี่ พร้อมไฟหน้าและไฟหลังในตัวเพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎจราจร มอเตอร์ขนาด 48V/9.6Ah ทำความเร็วสูงสุดที่ 25 กม./ชม. สามารถวิ่งได้ถึง 110 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ใช้เวลาการชาร์จไฟเต็ม 2.5 ชั่วโมง ล้อยางตันขนาด 10.5 นิ้ว หน้าล้อกว้างเพื่อการยึดเกาะที่ดีช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยไร้กังวล. Acer ebii มาพร้อมกับ AI Smart Assist ช่วยปรับตามสภาพการขับขี่ พลังในการถีบ ช่วยลดแรงในการปั่น ทำงานควบคู่กับแอปฯ ebiiGO ช่วยปรับการตั้งค่าพลังงานและฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น เลือกโหมดในการขับขี่ (โหมดเร่งความเร็ว โหมดอัจฉริยะ และโหมดอีโค่) สถานะแบตเตอรี่ รวมถึงแจ้งเตือนการโจรกรรม Find my e-bike และสามารถติดตามรถคืนได้จากสัญญาณ GPS.


Acer E-Scooter สกู๊ตเตอร์พลังงานไฟฟ้า พับเก็บง่าย ใช้งานสะดวก น้ำหนักเพียง 17 กก. มอเตอร์ขนาด 36V/250W พร้อมโหมดความเร็ว 3 ระดับที่ทำความเร็วได้สูงสุด 25 กม./ชม. สามารถวิ่งได้ถึง 65 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง พร้อมจอแสดงผลที่จะแสดงระดับความเร็ว ระดับแบตเตอรี่ และข้อมูลอื่นๆ ล้อยางตันขนาด 8.5 – 10 นิ้ว ให้ความแข็งแรงและยึดเกาะที่ดีเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 15 แอมป์ พร้อมเบรกไฟฟ้าด้านหน้าและดิสเบรก ระบบกันน้ำมาตรฐาน IPX5 ช่วยป้องกันน้ำกระเด็นจากด้านบนและด้านล่าง ควบคุมสั่งงานสะดวกสบายด้วยแอปฯ ACER ESCOOTER ช่วยตรวจสอบสถานะการล็อคและปลดล็อคสกู๊ตเตอร์ และตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ พร้อมแพลตฟอร์มตัวเลือกสีสันที่หลากหลายทั้ง สีเขียว ฟ้า เทา ส้ม