10 ต.ค. 2566 234 0

ทีเอชนิค ประกาศผลการตัดสินเว็บไซต์ครูด้วย .th ประจำปี 2566

ทีเอชนิค ประกาศผลการตัดสินเว็บไซต์ครูด้วย .th ประจำปี 2566

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ ทีเอชนิค อคาเดมี ร่วมกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, เว็บไซต์ thaigoodview.in.th, บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด, บริษัท ดอท อะไร จำกัด, สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย และ เว็บไซต์ เด็กดีดอทคอม ได้จัดการประกวดผลงานครูผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th” ระดับประเทศ ปี 2566 โดยมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม Robert B Banks Auditorium สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th” จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยอบรมให้แก่ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จำนวน 10 ศูนย์อบรม ได้แก่ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ศูนย์ลพบุรี ศูนย์กาญจนบุรี ศูนย์จันทบุรี ศูนย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์สงขลา ศูนย์อุบลราชธานี ศูนย์อุดรธานี ศูนย์เชียงใหม่ และศูนย์พิษณุโลก ซึ่งมีการจัดอบรมต่อเนื่อง มาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ 2566 รวมปีนี้มีครูเข้าอบรมทั้งสิ้น 506 คน  และได้มีการตัดสินผลงานเว็บไซต์ ของครูผู้เข้าอบรมในระดับศูนย์ ซึ่งผู้ชนะเลิศของแต่ละศูนย์ได้รับตัดสินจากคณะกรรมการ เพื่อรับรางวัล ในระดับประเทศ


ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่า  “ทีเอชนิค มุ่งหวังให้โครงการนี้สามารถพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์ให้กับคุณครูเพื่่อนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริงและยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และความสําคัญของการใช้ชื่อโดเมน .th ไปสู่นักเรียนเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต การใช้ชื่อ .th และ .ไทย มีส่วนร่วมในการลดการหลอกลวง เนื่องจากมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้จดทะเบียน ซึ่งช่วยลดการใช้ชื่อเว็บไซต์ในการนำไปหลอกลวงได้มาก”  


สำหรับผลงานครูระดับศูนย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดในระดับประเทศ มีดังนี้

  • ศูนย์กรุงเทพมหานคร: เว็บไซต์: www.jacksupermath.in.th โดย ธเนษฐ ชวาลสันตติ โรงเรียนหอวัง 
  • ศูนย์ลพบุรี: เว็บไซต์: www.chomchaya.in.th โดย ชญาภา ลีวรรณ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
  • ศูนย์กาญจนบุรี: เว็บไซต์: www.kruwanny.in.th โดย ภัทรชนก อ่วมสุวรรณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
  • ศูนย์จันทบุรี: เว็บไซต์: www.boonsong.in.th โดย บุญส่ง พุ่มบาน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
  • ศูนย์สุราษฎร์ธานี: เว็บไซต์: www.kroobank.in.th โดย ว่าที่ร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัย โรงเรียนปากพนัง
  • ศูนย์สงขลา: เว็บไซต์: www.kru-aemy.in.th โดย ดวงฤทัย ไชยจารีย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • ศูนย์อุบลราชธานี: เว็บไซต์: www.krusuwat.in.th โดย สุวัฒน์ นิรมล โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
  • ศูนย์อุดรธานี: เว็บไซต์: www.krugig.in.th โดย วชิราวรรณ เทียมทัน โรงเรียนเมืองเลย
  • ศูนย์เชียงใหม่: เว็บไซต์: www.ktd.in.th โดย กุลธิดา สุภามงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
  •  ศูนย์พิษณุโลก: เว็บไซต์: www.inbio.in.th โดย พิสิษฐ์ สายตา โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

ผลการตัดสินผลงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th” ระดับประเทศ ปี 2566

รางวัลขนะเลิศ ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ เว็บไซต์: www.ktd.in.th โดย กุลธิดา สุภามงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 

“เว็บ www.ktd.in.th เริ่มจากการทำวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาการเรียนของเด็กประถม เรื่องที่หลักสูตรของโรงเรียนให้ทำคือเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ซึ่งไม่มีหนังสือเรียนหรือแบบฝึกที่เหมาะกับเด็กประถม ครูจะต้องประยุกต์ และทำขึ้นมาเอง และทำสื่อขึ้นมาเอง”


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ เว็บไซต์: www.boonsong.in.th โดย บุญส่ง พุ่มบาน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

“สำหรับเว็บ www.boonsong.in.th เป็นเว็บรวบรวมข้อมูล การจัดการเรียนการสอน ผลงาน การจัดการโปรแกรมที่ทางเราพัฒนาขึ้นมา 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนสำหรับเกมส์ Be Internet Awesome สำหรับให้เด็กใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการเรียนการสอน ส่วนที่สอง เป็นการเผยแพร่ผลงานและการจัดการโปรแกรมในการบริหารสถานศึกษา”


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ เว็บไซต์: www.chomchaya.in.th โดย ชญาภา ลีวรรณ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 

“เว็บไซต์ www.chomchaya.in.th จะเน้นความสดใส เข้าถึงง่าย เพื่อตอบสนองผู้เรียน ทุกเพศ ทุกวัย และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และเน้นเนื้อหาในเว็บไซต์ในรูปแบบของการ์ตูนและเว็บวีดีโอ”


สำหรับครูที่สนใจเข้าอบรมในปีต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.webkru.in.th หรือ เว็บครู.ไทย