5 ต.ค. 2566 1,095 4

รัฐมนตรี DE ร่วมกับ กสทช. ทำทันทีเพื่อคนไทย Emergency Alert แจ้งเตือนเหตุร้ายด้วย SMS ต่อยอด Cell Broadcast ภายใน 1 ปี

รัฐมนตรี DE ร่วมกับ กสทช. ทำทันทีเพื่อคนไทย Emergency Alert แจ้งเตือนเหตุร้ายด้วย SMS ต่อยอด Cell Broadcast ภายใน 1 ปี

ล่าสุดรัฐบาลไทยทดลองการส่งสัญญาณ Location based service (LBS) เฉพาะในบริเวณทำเนียบรัฐบาล แจ้งเตือน SMS Emergency Alert เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน เพื่อแก้ปัญหาเช่นกรณีเหตุการณ์ห้างพารากอน นำไปใช้ได้ทันทีด้วยเครือข่ายเอไอเอสและทรู โดยรัฐบาลและกระทรวงดีอี รับประกันทำ Cell Broadcast แบบที่ต่างประเทศใช้งาน แน่นอนเสร็จไม่เกิน 1 ปี ระหว่างนี้กำลังดำเนินการร่วมกับ กสทช.ในส่วนของ Command Center 

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) กล่าวว่า นายกฯ เศรษฐา แสดงความกังวลต่อ กรณี ห้างพารากอน โดยเฉพาะเรื่องการแจ้งเตือนภัย (Emergency Alert) สำหรับคนไทยแบบเจาะจง กรณีมีเหตุร้ายหรือภัยพิบัติ ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และต้องการให้หน่วยงานรัฐ สามารถแจ้งเตือนแบบเจาะจงได้ทันเวลา เพื่อป้องกันภัยและลดความเสียหาย ต่อประชาชน โดยได้มอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว


รัฐมนตรี ประเสริฐ กล่าวว่า กรณี เหตุการณ์ร้าย ในห้างพารากอนในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ได้รับข้อมูลว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการแจ้งเตือน โดยใช้ วิธีส่ง SMS ถึงผู้เข้าอยู่ในพื้นที่สยามพารากอนบางคนว่า “ขณะนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินให้อพยพออกจากพื้นที่พารากอน” ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนโดยห้างพารากอน ถึงผู้อยู่ในห้างบางคนนี้ เป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าข้อความอาจจะไม่ได้ส่งถึงคนอีกจำนวนมากในห้าง และไม่พบว่ามีการแจ้งเตือนจากภาครัฐแบบเจาะจงสำหรับคนในพื้นที่

"จากที่ผม (รมว.DE) ได้รับข้อสั่งการจาก นายกฯ เศรษฐา ในเย็นวันที่ 3 ตุลาคมนี้ ผมเร่งดำเนินการ สรุปงานจบในวันที่ 4 ตุลาคม กับ สำนักงาน กสทช. ในเบื้องต้น"แนวทางทำงานในการแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจง มี ดังนี้

- ระยะเร่งด่วนภายใน 1 เดือน : ใช้ระบบส่ง SMS (Location Based Service) ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

จากเดิมที่มีใช้อย่างไม่ครอบคลุม ใช้ระบบ อย่างไม่บูรณาการ ใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

- ระยะปานกลางโดยเร็ว : ใช้ระบบ Cell Broadcast เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า SMS โดยจะแจ้งเตือนแบบเจาะจงได้ทันที และมีการเตือนได้หลายรูปแบบ เช่น การสั่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสาร การเด้ง pop -up ของข้อความ เป็นต้น ซึ่ง cell broadcast ดีอี สรุป ทางเทคนิค จบแล้ว กับ กสทช. และผู้ให้บริการ พร้อมดำเนินการจะเร่งขยายใช้วงกว้างโดยเร็ว


Cell Broadcast คือระบบการส่งข้อความแบบส่งตรงจากเสาส่งสัญญาณสื่อสารในพื้นที่ ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องมือสื่อสาร ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณ ซึ่งจะทำให้การส่งข้อมูลรวดเร็วและครอบคลุมทั้งพื้นที่ และ Cell Broadcast ไม่ต้องการเบอร์โทรศัพท์ ทำให้รวดเร็วกว่าการส่ง SMS มาก นอกจากนี้ ระบบ Cell Broadcast สามารถทำงานได้โดย ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

ทั้งนี้ ระบบการแจ้งเตือนภัย เดิมแบบ SMS จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าระบบ Cell Broadcast มาก โดยระบบ SMS จะใช้เวลาประมาณ 15 -20 นาทีในการประมวลผลว่ามี SIM โทรศัพท์หมายเลขใดอยู่ในพื้นที่บ้าง และใช้เวลาในการส่งข้อความอีกประมาณ 1 – 20 นาทีในการส่งให้ครบ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีคนจำนวนมากในพื้นที่เป้าหมาย


สำหรับ กสทช. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้หารือกับ ดีอี และ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ต่อไป จะมีกลไก และการทำงานดังนี้ 

1. ทำ command center เพื่อให้ operators รู้ว่าต้องรับคำสั่งจากใคร ข้อความใด ส่งอย่างไร ซึ่ง สำนักงาน กสทช. จะออกกฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. Update software ที่กระจายส่งสัญญาณ ให้ใช้ cell broadcast ได้

ทั้งนี้ การให้บริการแจ้งเตือนด้วยระบบ cell broadcast จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อม software สำหรับ cell broadcast ทาง สำนักงาน กสทช ประสาน ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพื่อเร่งดำเนินการ ให้เสร็จพร้อมใช้ทั้งประเทศโดยเร็ว สำหรับที่มาของ งบประมาณ จะใช้เงินจากกองทุน USO


“นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยมากเรื่องเหตุการณ์ร้าย ได้สั่งการให้ ดีอี ประสาน กสทช. และผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ เรื่อง ระบบการแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถ ติดต่อสื่อสาร ได้แบบเจาะจง รายบุคคล เพื่อลดผลกระทบ ความสูญเสีญ ต่อประชาชน และ ผมมั่นใจว่า เรื่องการแจ้งเตือนแบบเจาะจงนี้ จะสำเร็จโดยเร็ว และพร้อมใช้งาน เพื่อลดผลร้ายให้ประชาชนทั้งประเทศ ” รัฐมนตรี ดีอี กล่าวในตอนท้าย