18 ก.ย. 2566 125 0

สกมช. เปิดฉาก Thailand Cyber Top Talent 2023 ท้าชิงสุดยอดทีมไซเบอร์ของประเทศ รอบคัดเลือก กว่า 2,323 คน

สกมช. เปิดฉาก Thailand Cyber Top Talent 2023 ท้าชิงสุดยอดทีมไซเบอร์ของประเทศ รอบคัดเลือก กว่า 2,323 คน

สกมช. เปิดฉาก “Thailand Cyber Top Talent 2023” การแข่งขันยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยและอาเซียน ท้าชิงสุดยอดทีมไซเบอร์ของประเทศ รอบคัดเลือก กว่า 2,323 คน

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย “Thailand Cyber Top Talent 2023” โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ ให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศยังมีสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ Cyber SEA Game ซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกในปีนี้ จัดขึ้นวันที่ 16 กันยายน 2566 เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
กล่าวว่า สกมช. และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ยังคงมุ่งมั่นสานต่อการจัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent เป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการแข่งขันทางไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และอาเซียน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 831 ทีม รวมทั้ง 3 ระดับ จำนวน 2,323 คน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจและมีทักษะความสามารถด้าน Cybersecurity ได้แสดงถึงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเยาวชนจากระดับพื้นฐานให้นำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ และการแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดอาชีพในสายงานด้าน Cybersecurity อีกด้วย ที่สำคัญต้องขอขอบคุณหน่วยงานชั้นนำด้านไซเบอร์ของประเทศไทย อาทิ TB-CERT, SOSECURE, Secure-D Center, McAiden, IT Select Lab, KTB Redteam Group-IB, X-10, AML, Secureinfo, Nexwave, logrythm, metro, akamai, GovernTrust, MFEC, Bangkok energy, Mayaseven, TECHPIXEL, goipnow และอีกมากมาย ที่มาร่วมกันส่งต่อองค์ความรู้ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการแข่งขันต่อไป ซึ่ง สกมช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 ในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับทักษะบุคลากรทางไซเบอร์ของประเทศไทยในทุกระดับให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้


การแข่งขันรอบแรกนี้จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 30 ทีม เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy ผลการแข่งขันทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ Junior

กทม. : ทีม IDKWHATIMDOING สังกัด โรงเรียนสตรีวิทยา 2 / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย / โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน และทีม Surrender สังกัด โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) / โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม

ภาคกลางและภาคตะวันออก : wbp888 สังกัด โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ และ ทีม double22 สังกัด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ภาคเหนือ : ทีม Poloidal (LKS) สังกัด โรงเรียนลำปางกัลยาณี / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ ทีม Burn Out (LKS) สังกัด โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ทีม vtwi:t สังกัด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ ทีม skid สังกัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย /โรงเรียนอำนาจเจริญ

ภาคใต้ : ทีม Be_Right_Hack สังกัด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย / โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ / วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และทีม Hatyai สังกัด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยระดับ Senior

กทม. : ทีม 1234 สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีม The Goose สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคกลางและภาคตะวันออก : ทีม Rebooster สังกัด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และทีม Stargazers สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ภาคเหนือ : ทีม 4lpha&0mega สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีม Sudopodium สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ทีม Dont Know Everything สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และทีม MSU Cyber Club สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคใต้ : ทีม 12sU130y? สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีม ChickenBuzz สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับ Open

  • ทีม G3n3s1s สังกัด KBTG
  • ทีม Take off your shoe
  • ทีม MAYASEVEN 1 สังกัด MAYASEVEN
  • ทีม 55555
  • ทีม PTSJ
  • ทีม PoE
  • ทีม Abs01uteR สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ทีม RedCCheep 
  • ทีม TheMightyPenguins
  • ทีม INVISIBLE สังกัด กรมสอบสวนคดีพิเศษ


ในการนี้ สกมช. ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบทุกทีม ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 30 กันยายน ในรูปแบบ Attack the virtual World ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 521,000 บาท จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ภายในงานพบกับ Session พิเศษ เรียนรู้ถึงเทคนิคของ hacker รวมทั้งฝึก hack ในสนามจำลอง การสาธิตวิธีการแฮกมือถือและแอปดูดเงินที่กำลังเป็นกระแส พร้อมชมนิทรรศการเสริมการป้องกันตนในโลกไซเบอร์ และร่วมเชียร์ผู้เข้าแข่งขันแบบติดขอบสนาม ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook NCSA Thailand