8 ก.ย. 2566 595 4

NT และ NIPA Cloud ลงนามทางธุรกิจ ร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วย 26 GHz

NT และ NIPA Cloud ลงนามทางธุรกิจ ร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วย 26 GHz

ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ ดร. อภิศักดิ์ จุลยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง NT และ NIPA Cloud โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบโซลูชันการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ที่ย่านความถี่ 26 GHz เชื่อมต่อเครือข่าย 5G Private Network เพื่อให้การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ  บนเครือข่ายแบบ 5G MEC (Multi – Access Edge Computing) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย โดยมีรูปแบบหรือเงื่อนไขการใช้บริการและการออกแบบระบบเครือข่ายด้วย 5G Private Network เชื่อมโยงการใช้  Edge และ Cloud Infrastructure-as-a-Service ของ NIPA Cloud ที่มีเครือข่ายครอบคลุม ใกล้ผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลของอุปกรณ์ IoT ต่างๆ สามารถลด latency สร้างเป็น Platform เพื่อเป็น Solution ทางธุรกิจ

อนึ่ง พัฒนาการทางเทคโนโลยีนั้นส่งผลต่อพัฒนาการของประเทศ การร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความมุ่งมั่นที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน นับเป็นสัญญาณอันดีที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้าต่อไป