31 ส.ค. 2566 318 0

บิ๊กซี สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs , OTOP และ สินค้าเกษตรชุมชนทั่วประเทศ ร่วม Business Matching กับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

บิ๊กซี สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs , OTOP และ สินค้าเกษตรชุมชนทั่วประเทศ ร่วม Business Matching กับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

บิ๊กซี สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs , OTOP และ สินค้าเกษตรชุมชนทั่วประเทศ ร่วม Business Matching กับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันสินค้าของชุมชน และเป็นตัวกลางจำหน่ายสินค้าผ่านที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ


บิ๊กซี เดินหน้าร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกิจกรรม SME Business Matching อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทุกหมวดหมู่สินค้านำเสนอสินค้ากับทีมงานจัดซื้อของบิ๊กซีโดยตรง เพื่อวางจำหน่ายในบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดลองตลาดด้วยการเปิดบูทจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ศูนย์การค้า เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าถึง และรับผลตอบรับโดยตรงจากลูกค้า โดยบิ๊กซีพร้อมให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน


อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บิ๊กซี มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการ SMEs , OTOP และเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเป็นตัวกลางของช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิต และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 เราได้เพิ่มจำนวนสินค้า SMEs กว่า 600 รายการ ที่จำหน่ายในบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ”

โดยที่ผ่านมา บิ๊กซี ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมทางการตลาด CPOT ร่วมกันขยายช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักระดับสากล “โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมทางการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)” เพื่อเน้นในเรื่องของการปรับโฉมให้มีภาพลักษณ์ร่วมสมัย และตอบโจทย์การใช้งาน


บิ๊กซี ร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   สนับสนุน “ โครงการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลไทย” ร่วมงานการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล World HAPEX 2023 อยู่ระหว่างการพัฒนาและวางแผนการนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย สินค้ากลุ่ม นมถั่วเหลือง , ซอสต่าง ๆ , ทุเรียนกวน , กล้วยหินแปรรูป , ข้าวเกรียบปลา , ขนมต่าง ๆ เป็นต้น

บิ๊กซี ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม” อยู่ระหว่างการพัฒนาและวางแผนการนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย สินค้ากลุ่มเสื้อผ้าพื้นเมือง , ผลไม้แปรรูป , น้ำแร่ น้ำด่าง , เครื่องแกง เครื่องเทศพื้นเมืองภาคเหนือ เป็นต้น

บิ๊กซี ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์   สนับสนุน “โครงการ  Biz Club fair ผู้ประกอบการ เครือข่ายธุรกิจ MOC โดย DBD” สินค้าข้าวเกรียบ plant-based , หมูหยองคั่วเตาถ่าน , ผลไม้แปรรูป , ขนมขบเคี้ยวแปรรูปจากอาหารทะเล เป็นต้น