5 ส.ค. 2566 300 0

Esri เผยเทรนด์ GIS น่าจับตา 3D Digital Twin และ GeoAI มาแรง จากงาน UC2023

Esri เผยเทรนด์ GIS น่าจับตา 3D Digital Twin และ GeoAI มาแรง จากงาน UC2023

Esri เผยเทรนด์เทคโนโลยี GIS แห่งปี 3D Digital Twin (การจำลองเมืองเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิตินำไปสู่ Digital Twin) และ GeoAI (การยกระดับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ผนวกเข้ากับความสามารถของเทคโนโลยี AI) จากงาน User Conference 2023 ล่าสุด ที่มุ่งนำความรู้ด้าน GIS มาประยุกต์ใช้ สู่เป้าหมายการจัดการความท้าทายต่างๆ เพื่อความยั่งยืน ปลื้ม “กรมเจ้าท่า” หน่วยงานไทยคว้ารางวัล SAG Awards ประจำปี 2566 จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เตรียมเปิดเวที Thai GIS User Conference 2023 หรือ TUC ครั้งที่ 27 สัมมนาเทคโนโลยี GIS ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียนเข้างานได้แล้ววันนี้


ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า งาน User Conference หรือ UC 2023 เป็นเวทีสัมมนาด้านเทคโนโลยี GIS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดโดยบริษัท อีเอสอาร์ไอ สหรัฐอเมริกา เป็นงานที่รวบรวมผู้ใช้งาน GIS กว่า 20,000 คนทั่วโลก โดยมุ่งหวังว่าจะนำเทรนด์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งงาน UC 2023 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม GIS- Creating The World You Wan to See - "สร้างโลกในแบบที่คุณอยากให้เป็น" ภายในงานได้นำเสนอวิสัยทัศน์ด้านความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี GIS โดย นายแจ็ค เดนเจอร์มอนด์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ สหรัฐอเมริกา ที่กล่าวย้ำถึงโลกกำลังเผชิญความท้าทายที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งเทคโนโลยี GIS เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนของโลกมนุษย์และธรรมชาติ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะถูกนำมาใช้เพื่อจัดการปัญหาแบบองค์รวม ช่วยจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ สู่การสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและเพื่อโลกที่มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยทั้งเทคโนโลยี GIS และผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS รวมไปถึงทุกคน ล้วนมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืนนี้ให้เกิดขึ้นได้


สำหรับเทรนด์เทคโนโลยี GIS ที่เป็นไฮไลท์ในงาน ได้มีการกล่าวถึง 3D Digital Twin การสร้าง 3D Map สามารถเห็นเมืองในรูปแบบ 3 มิติด้วยการนำข้อมูลเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์ ข้อมูลสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดิน เข้ามาจำลองภาพร่วมด้วย เพื่อนำไปสู่การเป็น Living Digital Twin ที่เป็นมากกว่า Digital Twin ทั่วไป เพราะเป็นแนวคิดที่สร้างรูปลักษณ์ของสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในโลก โดยสามารถปรับปรุง ปรับเปลี่ยนตามเวลา และสอดคล้องกับสภาพจริง ณ ปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อถึงกัน เป็นรากฐานสำหรับเมืองและโลกที่ชาญฉลาดขึ้น พร้อมยกเคสเมืองบอสตันที่ได้สร้างแบบจำลองเมือง เพื่อช่วยบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายมิติ เช่น การวางแผนด้านความปลอดภัย การจราจร และการวางผังเมือง เป็นต้น และเทรนด์ด้าน GeoAI ที่เป็นการนำความสามารถของเทคโนโลยี AI, Machine Leaning และ Deep Learning ร่วมกับข้อมูล Spatial Data และ Big Data เพื่อยกระดับการวิเคราะห์ไปอีกขั้น ช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคต ทำให้เห็นรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลในมิติอื่น ๆ ด้วยจุดเด่นที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงพื้นที่และเวลา นำไปสู่การวางแผนป้องกันเชิงรุกได้


นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงการยกระดับ ArcGIS ให้เป็น Open platform ซึ่งเทคโนโลยี GIS พัฒนาด้วยวิสัยทัศน์แห่งการเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากหลายแหล่งที่มา พร้อมรองรับการเชื่อมต่อเข้าถึงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานระดับโลก เช่น UN, USGS, IGC ฯลฯ ต่างใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการแชร์ข้อมูลและแอปพลิเคชัน ให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ArcGIS ยังได้พัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ เช่น Microsoft 365 เป็นต้น


ภายในงาน UC 2023 ยังได้มี “กรมเจ้าท่า” หน่วยงานจากประเทศไทย ได้รับรางวัล  Special Achievement in GIS Award หรือ SAG Awards ประจำปี 2566 จากบริษัท อีเอสอาร์ไอ สหรัฐอเมริกา ในฐานะองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หนึ่งในการยกระดับกรมเจ้าท่าสู่การเป็น Smart Government โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS ของ ESRI จากผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 100,000 ราย โดยกรมเจ้าท่าเป็น 1 ใน 180 องค์กรที่ได้รับรางวัล และเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลประจำปี 2566

อย่างไรก็ดี จากงาน UC 2023 ที่เกิดขึ้น Esri Thailand ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรืองาน Thai GIS User Conference 2023 หรือ TUC ครั้งที่ 27 ภายใต้ธีม GIS- Creating The World You Wan to See ซึ่งเป็นธีมเดียวกับการจัดงาน UC 2023 ที่สหรัฐอเมริกา โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.esrith.com/events/tuc2023/ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้  – 15 สิงหาคม 2566