20 ก.ค. 2566 237 7

ดีป้า เร่งตั้ง d-station ใน 3 จังหวัด พร้อมปั้นผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งต่อเทคโนโลยีถึงมือผู้ใช้งานระดับท้องถิ่น

ดีป้า เร่งตั้ง d-station ใน 3 จังหวัด พร้อมปั้นผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งต่อเทคโนโลยีถึงมือผู้ใช้งานระดับท้องถิ่น

ดีป้า เดินหน้าจัดตั้ง d-station ในจังหวัดระยอง นครราชสีมา และนครสวรรค์ เพื่อปั้นผู้ประกอบการให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลชุมชนยุคใหม่ (Digi-preneur) ร่วมส่งต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยไปยังกลุ่มผู้ใช้งานในระดับท้องถิ่น


ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ดีป้า มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ในบริษัทหมวดผู้ประกอบการให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลชุมชน (Digi-preneur) หรือ d-station จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

  • BKT Digital Solution จังหวัดระยอง
  • ศูนย์พัฒนาธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดนครราชสีมา
  • Co-working Space and Technology Nakhon Sawan Center จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นรูปแบบใหม่ของการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด Digi-preneur ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการส่งต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) สัญชาติไทยที่ขึ้นทะเบียนกับ ดีป้า จำนวนกว่า 300 ราย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 700 รายการไปยังกลุ่มผู้ใช้งานระดับท้องถิ่น ตลอดจนดำเนินธุรกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการดิจิทัลในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินธุรกิจผ่าน d-station

“d-station จะทำหน้าที่เป็น ‘ร้านสะดวกซื้อดิจิทัล’ โดยมี Digi-preneur เป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัล และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการของเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ใช้งานในระดับท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเทคโนโลยี/บริการดิจิทัลให้กับดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ชุมชนในชนบท รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์/บริการ และเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและธุรกิจท้องถิ่น เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ซึ่ง ดีป้า ตั้งเป้าที่จะขยายจำนวน d-station ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในที่สุด” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนสามารถติดตามประกาศข้อเสนอโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์: www.depa.or.th/depafund, LINE OA: depaThailand และเพจเฟซบุ๊ก: depa Thailand โดย ดีป้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลกตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.