8 ก.ค. 2566 377 0

แม็คโคร – โลตัส ชูนโยบายอาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ ตอกย้ำภาพ CP AXTRA ผู้นำอาหารสด

แม็คโคร – โลตัส ชูนโยบายอาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้  ตอกย้ำภาพ CP AXTRA ผู้นำอาหารสด

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำนโยบายด้านอาหารปลอดภัย กับการเป็นแหล่งรวมอาหารสดและวัตถุดิบคุณภาพ ทั้งในธุรกิจค้าส่ง แม็คโคร และค้าปลีก โลตัส รุกนำเทคโนโลยี  เสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ต่อยอด QR Code เชื่อมการเข้าถึงข้อมูล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในสินค้ามากกว่า 19,000 รายการ เพิ่มความเชื่อมั่นผู้ประกอบการและผู้บริโภค


ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า หัวใจสำคัญในการทำธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก คือวัตถุดิบอาหารสดคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งลูกค้าให้ความไว้วางใจ สิ่งสำคัญที่ทำให้ แม็คโคร และโลตัส ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำอาหารสดในเมืองไทยมาจาก นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัย ที่มีการดำเนินงานด้านนี้อย่างเข้มข้น เน้นระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ ผ่านการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้เชื่อมต่อระบบข้อมูลและการตรวจสอบ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบย้อนกลับทราบรายละเอียดเชิงลึก อาทิ แหล่งผลิต ตลอดจนข้อมูลทางโภชนาการ รวมถึงเมนูอาหาร ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะเข้ามาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้คนที่กำลังมองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อันเป็นเทรนด์การบริโภคที่คงอยู่ทุกยุคสมัย


สำหรับแม็คโคร  มี Makro i-Trace  เป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งลูกค้าสามารถสแกนผ่าน QR Code ในกลุ่มสินค้าผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล เพื่อตรวจสอบย้อนกลับที่มาการเพาะปลูก การผลิต รวมถึงข้อมูลโภชนาการต่างๆ จากสินค้ากว่า 19,000 รายการ ขณะที่ โลตัส เรียกว่า e-traceability ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เช่นกัน


“ธุรกิจภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ให้ความสำคัญและได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงการให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ผลิตเอสเอ็มอี อย่างบูรณาการ ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มมั่นใจในคุณภาพวัตถุดิบ” ศิริพร กล่าว


ปัจจุบัน ฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับและข้อมูลด้านโภชนาของแม็คโคร-โลตัส มีการพัฒนาขยายขอบเขตสินค้าอย่างต่อเนื่องในหลายกลุ่ม  อาทิ เบเกอรี่ อาหารแปรรูป ตลอดจนขยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับของ Makro i-Trace ไปยังสาขาในต่างประเทศของแม็คโคร อาทิ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีกด้วย