17 มิ.ย. 2566 2,996 4

หัวเว่ย ร่วมกับ ITU ต่อยอดโครงการ Girls in ICT ยกระดับทักษะเยาวชนสตรีใน 5G ความปลอดภัยทางไซเบอร์และคลาวด์

หัวเว่ย ร่วมกับ ITU ต่อยอดโครงการ Girls in ICT ยกระดับทักษะเยาวชนสตรีใน 5G  ความปลอดภัยทางไซเบอร์และคลาวด์

หัวเว่ยร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หนุนศักยภาพผู้หญิงไทยในอุตสาหกรรมไอซีที ต่อยอดโครงการ ‘Girls in ICT’ ยกระดับทักษะเยาวชนสตรีใน 5G ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และคลาวด์

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันไอซีทีชั้นนำระดับโลก ทุ่มสุดตัวผลักดันความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union - ITU) สู่การบ่มเพาะบุคลากรไอซีทีและหนุนศักยภาพเยาวชนไทยผ่านโครงการ ‘Girls in ICT Day’ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้เยาวชนสตรีในประเทศไทย ได้ยกระดับทักษะดิจิทัลผ่านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุ่งเน้นความด้านเทคโนโลยี 5G ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และคลาวด์ โดยโครงการนี้จะได้รับการต่อยอดเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ‘Seeds for the Future’ ที่มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลจำนวนกว่า 20,000 คนในประเทศไทยภายในช่วงเวลา 3 ปี

เพื่อสอดรับกับความมุ่งมั่นของหัวเว่ย ด้านการปลูกฝังทักษะบุคลากรดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ซีลีน เฉา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจคลาวด์ของหัวเว่ย ได้เน้นย้ำความสำคัญของโครงการ ‘Girls in ICT Day’ ว่า “หัวเว่ย ประเทศไทย ได้ผนึกกำลังร่วมกับหลากหลายหน่วยงาน รวมถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานไอซีทีสู่ตลาด และเสริมศักยภาพเยาวชนสตรีในอุตสาหกรรมไอซีที โดยจะสามารถนำไปสู่การยุติความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในประเทศไทยในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรม ที่จะช่วยจุดประกายให้เยาวชนสตรีหันมาสนใจศึกษาต่อในสาขา STEM, 5G, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีคลาวด์ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากบุคลากรหญิงผู้คร่ำหวอดในวงการไอซีที ตามแนวคิด “เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยสตรี เทคโนโลยีสำหรับสตรี และเทคโนโลยีที่อยู่คู่สตรี (‘Tech by her, tech for her, tech with her’)” โดยในยุคดิจิทัล การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมุมมองของผู้หญิงจะเป็นกุญแจปลดล็อกสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ แก่ทุกคน และหัวเว่ยจะมุ่งเน้นบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนหลัก เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรดิจิทัลและปลูกฝังทักษะไอซีทีในกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ”

สำหรับโครงการนี้ หัวเว่ยจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมหลากหลาย ทั้งด้านความรู้องค์รวมของเครือข่าย 5G, ความรู้พื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคม, คลาวด์ คอมพิวติ้ง และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนได้จัดนิทรรศการในการแสดงผลงานดิจิทัล, การสัมมนาเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพในอุตสาหกรรมไอซีที, การประกาศรางวัลโครงการ ‘Seeds for The Future’ และเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมสำนักงานของหัวเว่ย โดยโครงการนี้นับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญไปสู่เป้าหมายของหัวเว่ย ประเทศไทยในการเร่งผลิตบุคลากรดิจิทัลในประเทศ โดยมีเป้าหมายฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 10,000 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลพาวเวอร์ 10,000 คน ภายใน 3 ปี นอกจากนี้ หัวเว่ยมุ่งฝึกอบรมคนไทย 2,000 คน ผ่านโครงการรถดิจิทัลเพื่อสังคม (Digital Bus) เพื่อสังคมและเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านโครงการเรือธงอย่าง ‘Seeds for The Future’ ที่จัดขึ้นทุกปี


การฝึกอบรม ‘Girls in ICT Day’ จะช่วยส่งมอบโอกาสให้กับนักเรียน ทั้งเยาวชนหญิงและชายที่อยู่ในกรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดสมุทรปราการและอุทัยธานีจำนวน 42 คน ที่ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมออนไลน์  โดยการฝึกอบรมจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจะถูกพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Seeds for The Future’ ในปี พ.ศ. 2566 ในลำดับต่อไป

ในปี พ.ศ. 2565 หัวเว่ยได้ประกาศการผนึกกำลังกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในงาน ‘Walk into ICT Industry’ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันล่าสุด โดยมีนักศึกษากว่า 20 คนจากทั่วประเทศได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ (Customer Solution Innovation & Integration Experience Center หรือ CSIC) ของหัวเว่ยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเข้าฝึกอบรมทักษะดิจิทัลจากสถาบันหัวเว่ย อาเซียน อะคาเดมี่ (Huawei ASEAN Academy) นอกจากนี้ หัวเว่ยและ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ยังจัดกิจกรรม ‘Seeds for the Future’ Asia Pacific ซึ่งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย 10 คนเข้าค่ายเทคโนโลยีและร่วมการแข่งขัน tech4good ในระดับนานาชาติอีกด้วย


หัวเว่ยต้องการตอกย้ำการสนับสนุนความเสมอภาคและยอมรับความหลากหลายของทั้งชายและหญิง โดยใช้โอกาสในวัน International Girls in ICT Day 2023 เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนสนับสนุนโครงการ "Girls in ICT" อันเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนี้หัวเว่ยได้ตอบรับกับคำมั่น “ทักษะดิจิทัลเพื่อการใช้ชีวิต” จึงวางแผนที่จะนำเสนอการฝึกอบรมและคอร์สเรียนการสอนพิเศษในด้านเทคโนโลยี สำหรับกลุ่มผู้หญิงในวัยเยาวชนและผู้ใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งหัวเว่ยจะตอบรับด้วยการตั้งเป้าเสริมศักยภาพบุคลากรแต่ละคน ลดความเหลื่อมล้ำด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล การเชื่อมต่อ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่อนาคตดิจิทัล สู่ยุคอัจฉริยะที่ทุกคนเชื่อมถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบ


เพื่อให้สอดคล้องกับความพยายามในการสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมบทบาทของเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน หัวเว่ยรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เปิดตัวโครงการ "Women in Tech" ซึ่งเป็นรถบัสดิจิทัลสำหรับสาธารณชนเป็นครั้งแรก นิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอให้เห็นว่าเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ด้วยการจัดแสดงโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งหัวเว่ยยังมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนและองค์กรต่างๆ ในการนำเอาแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งยกระดับเทคโนโลยีเพื่อสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น