7 มิ.ย. 2566 257 0

Vertiv เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลประจำปี 2565 โดยระบุถึงโครงการริเริ่ม ESG

Vertiv เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลประจำปี 2565 โดยระบุถึงโครงการริเริ่ม ESG

เวอร์ทีฟ (NYSE: VRT) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญและโซลูชันด้านความต่อเนื่องได้เผยแพร่รายงานประจำปีฉบับที่ 2 เกี่ยวกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) ของบริษัท โดยมุ่งสร้างสรรค์โครงการในด้านต่างๆ หลายโครงการ


ในปี 2565 บริษัทได้มุ่งเน้นไปที่หลักการหกประการสำคัญที่เกี่ยวพันกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และระบบที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ ผู้คน เพื่อนบ้าน ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน และการกำกับดูแล ในรายงานได้ระบุถึงโครงการริเริ่มบางโครงการและผลลัพธ์บางส่วนดังต่อไปนี้

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์และไปป์ไลน์ของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมีการนำเสนอคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในด้านการใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเปิดตัวคู่มือความยั่งยืนสำหรับดาต้า เซ็นเตอร์โดยเวอร์ทีฟ: Vertiv Guide to Data Center Sustainability แหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมก้าวหน้าไปสู่การดำเนินงานที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์
  • เปิดตัวหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน (DE&I: Diversity, Equity & inclusion) สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้นำระดับโลกและระดับภูมิภาคอื่นๆ และการฝึกอบรมต่อเนื่องเกี่ยวกับการมีอคติโดยไม่รู้ตัว
  • ใช้โปรแกรมสุขภาพสำหรับพนักงานแบบรวมศูนย์และขยายโปรแกรมเพื่อพนักงานทั่วโลก
  • ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนทั่วโลกผ่านพนักงานอาสาสมัครโดยมีบริษัทให้การสนับสนุน โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการศึกษาและ STEM, ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การดูแลสุขภาพ และการพัฒนาชุมชน
  • ในปี 2565 มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจของเวอร์ทีฟทั่วทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โรงงานเวอร์ทีฟหลายแห่งได้ซื้อพลังงานหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน และที่ตั้งโรงงาน E+I Engineering Burnfoot ของเวอร์ทีฟในไอร์แลนด์ได้ติดตั้งระบบที่สามารถรีไซเคิลและนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมดกลับมาใช้ใหม่ในการผลิต ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำโดยรวมในพื้นที่การผลิต ในอเมริกาเหนือ โรงงานในเมืองเดลาแวร์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มติดตั้งสนามพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ เพื่อสนับสนุนโครงการทดลองใช้ไมโครกริด
  • มุ่งเน้นความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง โดยเราได้วิเคราะห์การใช้จ่ายของซัพพลายเออร์ถึง 100% ในปีที่แล้ว และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพิ่มเติมกับซัพพลายเออร์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 500 ราย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมชั้นนำด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงาน

Giordano Albertazzi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งเวอร์ทีฟกล่าวว่า "ความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองโลกและบรรษัทภิบาลที่มีความรับผิดชอบของเราก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เรากำลังสร้างผลิตภัณฑ์และระบบที่มีความน่าเชื่อถือ ใช้น้ำและประหยัดพลังงาน ซึ่งส่งเสริมเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าของเรา ในขณะเดียวกัน เราก็ปรับปรุงนโยบายและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน บุคลากร ชุมชน และห่วงโซ่อุปทาน เราภูมิใจที่ได้เผยแพร่ผลงานของเราในด้านต่างๆ ไปทั่วโลก”


รายงาน ESG ประจำปีนี้ยังประกอบไปด้วยการรายงานที่สอดคล้องกับคำแนะนำของ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานชั้นนำสำหรับการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและโอกาส พร้อมทั้งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของเวอร์ทีฟอย่างไรบ้าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงาน สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ Vertiv.com