7 มิ.ย. 2566 447 0

สคส. หารือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าป้องกันปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

สคส. หารือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าป้องกันปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน  และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดของ พม. เข้าร่วมการประชุม   ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือแนวทางป้องกันปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการประชาชนได้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562