24 พ.ค. 2566 315 0

สกมช.เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Smart Cyber Security Summit Thailand 2023 (SCS) หวังส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการป้องกันภัยไซเบอร์ของประเทศ

สกมช.เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Smart Cyber Security Summit Thailand 2023 (SCS) หวังส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการป้องกันภัยไซเบอร์ของประเทศ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด ในการจัดงาน Smart Cyber Security Summit Thailand 2023 (SCS) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่เชิญหน่วยงาน และบุคคลสำคัญทางด้าน Cyber Security กว่า 200 คนมารวมในงานเดียวกัน อันจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในการเลือกใช้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ดียิ่งขึ้น


โดยภายในงานมีวิทยากรผู้มีความรู้ทางด้านไซเบอร์ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึง พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการ กมช. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย และ สกมช.ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้และในงานดังกล่าวด้วย