22 พ.ค. 2566 743 5

NT ชูเทคโนโลยี Sovereign Cloud ในงาน Thailand Sovereign Cloud Discovery เตรียมความพร้อมหนุนประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้สูงสุด

NT ชูเทคโนโลยี Sovereign Cloud  ในงาน Thailand Sovereign Cloud Discovery เตรียมความพร้อมหนุนประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้สูงสุด

รังสรรค์  จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าร่วมงาน Thailand Sovereign Cloud Discovery พร้อมด้วย ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า ร่วมเป็นวิทยากรใน Panel Session Unleash the National Data Economy : Sovereign Cloud Infrastructure in Thailand ซึ่งจัดโดย VMware Thailand ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา


โดย NT ได้ร่วมบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา Sovereign Cloud ซึ่งจะเป็นระบบ Cloud ที่ถูกจัดการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยตรงหรือภูมิภาคนั้นๆ  โดยผู้ใช้บริการจะมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งาน Cloud ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว อีกทั้ง ข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะสามารถเข้าถึงได้จากภายในประเทศเดียวกันเท่านั้น จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกแทรกแซง ถูกโจมตี หรือถูกขโมยข้อมูลโดยผู้ที่ไม่หวังดีนอกประเทศ ซึ่งระบบ Sovereign Cloud จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสูงสุด     


ทั้งนี้ NT เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการ Cloud Solutions ได้แก่ Cloud , Data Center และ Big data บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยลดข้อจำกัดและเพิ่มขอบเขตความสามารถของทุกธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดย NT เตรียมความพร้อมในการให้บริการ Sovereign Cloud เร็วๆ นี้